Tromsø har ventet i syv år på et nytt idrettsanlegg. Og til neste år skal det bygges.

Skateparken på Fridtjof Nansens Plass ble vedtatt mot bare to stemmer i kommunestyret 14. desember. Med det skal brettmiljøet i byen få et anlegg som er av tilfredsstillende standard til å kunne arrangere NM i flere OL-disipliner.

Men det er ikke bare konkurranse det handler om: brettidrett er uorganisert aktivitet og tiltrekker seg unge mennesker som faller fra organiserte idretter som fotball, turn, håndball, ishockey og basketball.

Det er faktisk en hel del. Nærmere seks av ti unge slutter med organisert idrett før de har fylt 18 år. Det er to hovedårsaker til frafallet ifølge en rapport fra NOVA i 2020: De opplever økt tidspress i ungdomsårene og klarer ikke prestasjonspresset som mange hyppige treninger medfører.

Den andre årsaken er at de ikke syns det er gøy lengre.

Men den tredje årsaken har vi belyst i Nordlys de siste dagene også: Det har blitt kostbart for foreldre å bidra på dugnader for mange av de aktivitetene ungdommene i organisert idrett skal delta på.

Turneringer, konkurranser, stevner og treningsopplegg koster tid og penger.

Breddeidretten begynner å bli altfor kostbar for stadig flere. Det er et samfunnsproblem. Idrett er folkehelse, fellesskap og ferdigheter. Idretten er også en viktig møteplass for mange som kan være særlig sårbare for å havne i dårlige miljø i ungdomstiden.

Selv om ungdom faller fra organisert idrett, så vil de fortsatt utfolde seg fysisk. De møtes i fri lek, det være seg i de få stedene i byen der man tilbyr åpen hall. Eller i Storgata på skateboard.

Tilretteleggingen for gratis, uorganisert ungdomsidrett møter ikke etterspørselen i Tromsø. Derfor er det gledelig at politikerne i Tromsø kommune nå har vedtatt bygging av denne parken, nær sagt enstemmig.

For parken skal være en del av det åpne byrommet, og gratis for alle å bruke.

Tromsø Brettklubb har jobbet godt og konstruktivt i mange år for å få denne parken på plass. De har også et rykte på seg som et særdeles inkluderende klubb, som ikke har fokus på prestasjonskultur, men på mangfold.

I Fløya-hallen har de også lenge arrangert jenteskate, som er et lavtersketilbud.

Næringslivet ønsker ifølge ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) å bidra til parken, på eget initiativ.

Byen Tromsø stiller seg altså bak dette anlegget til 24 millioner kroner, der kommunen bidrar med 17 millioner. Det som kan bli en utfordring for parken, er den store prisstigningen som vi ser i samfunnet.

Utfordringer til side: Dette er en gledens dag for idretten i Tromsø. Neste steg må være å bedre forholdene for hallidrettene i byen. Tromsøhallen har levert i mange år, men er en levning fra fortiden.