Som lege og oppvokst i den historiske undertrykkelsens tid, er jeg dypt bekymret for at den politiske redaktøren, Skjalg Fjellheim, i Nord-Norges største avis fortsetter en 150 års rasistisk undertrykkelse.

Ikke minst viser en kommentarartikkel i Nordlys om professor Øyvind Ravna at Fjellheim ikke har den minste kunnskap om hvilken skade den historiske undertrykkelsen har gjort mot det samiske folk. Når Øyvind Ravna forsøker å gjenreise den urett som det samiske folk har gjennomgått, opplever han en direkte personforfølgelse.

Les også

Ved Universitetet i Tromsø kan man få en fribillett til reisen mellom akademia og aktivismen

Men det kan være grenser for hva en person kan takle av ren personforfølgelse. Selv om det ligger i den samiske kulturen "å tie og svelge unna" all urett, så oppfordrer jeg nå - i den "moderne tid" - alle som ser den uretten Skjalg Fjellheim viser, å gi Øyvind Ravna både personlig og faglig bistand i forhold til den forfølgelse Fjellheim bedriver.

Siden jeg selv - etter beste evne innen helsespørsmål - har forsøkt å rette søkelys på den personlige belastningen det gjennom generasjoners undertrykkelse har gitt av helsemessige konsekvenser, vet jeg at det kan være grenser for hva et menneske må tåle.

Og jeg støtter innlegg ved førsteamanunsis Anna-Maria Stenseth og Stipendiat Anna Loppacher som spør: "Hvordan reflekterer du over egen makt, Skjalg Fjellheim?"

Jeg tilføyer: Media representrerer Den Fjerde Statsmakt!

Jeg håper også Sannhetskommisjonen kan se at Fjellheims funksjon i Nord-Norges største avis er en fortsettelse av 150 års undertrykkelse, og fører ikke til den "forsoning" som er Sannhetskommisjonens funksjon.

Dagens artikkel er ikke første gang Fjellheim bedriver en slik undertrykkende aktivitet i sin avis.