Som forfatter presenterte Hallvard Birkeland seg like før jul i aviser med overskrifta «Eventyret om Jesus-barnet». I samme stil uttrykker han stor bekymring over at prestene har «prenta inn i hodene våre at julaften feirer vi den 24. desember fordi da ble Jesus født». «Dette er rett og slett løgn,» føyer han bombastisk til.

Teksten på gudstjenestene julaften er fra Lukas 2 og handler om Jesu fødsel. Jeg har aldri i mitt lange liv hørt av prester «prenter» at datoen er det sentrale i julefeiringa slik Birkeland framstiller det. Juleevangeliet handler ikke om en dato, men har sin bakgrunn i det som «- skjedde i de dager under keiser Augustus». I følge offentlig godkjente lærebøker var hans regjeringstid mellom 37 før Kristus og 14 etter.. Jeg undres over om det er datoen som er Birkelands problem eller at «Et barn er oss født».

Birkeland skriver at bibelfortellingene er skrevet og oppdikta ca. 100 år etter Jesu fødsel. I Cap. Lex leser jeg derimot at forfatteren og legen Lukas var medarbeider til apostelen Paulus som led martyrdøden ca. 30 år etter Jesu død. Bibelforskere hevder at Markus-evangeliet også blei skrevet ca. 30 år etter Jesu død. Markus var en nær medarbeider til apostelen Peter. Dette velger Birkeland å se bort fra.

Interessant her er også Dødehavsrullene som blei funnet i grotter i ørkenen nært Dødehavet mellom 1947 og 1956. Disse er deler av 800 skriftruller med bibeltekster fra Det gamle testamente fra ca. 200 f.Kr. og skrevet på hebraisk, armensk eller gresk.

Birkeland karakteriserer juleevangeliet etter Lukas som et godt fortalt eventyr, overdrivelse, unøyaktigheter, fantasi, vrimler av løgner og påstander. Min kommentar: Forsker og Nobelprisvinner Sir William Ramsey (1852-1916) har med sitt team utforska den historiske nøyaktighet også av Lukas-evangeliet. Resultatene bekrefter riktigheten i det historiske, geografiske, topografiske og politiske. Forskerens konklusjon: «De bibelske fortellingene viste i minste detalj å være riktige. Lukas bør plasseres mellom de aller største historikere».

Men Birkeland veit alt om det han sjøl sier ingen kan vite noe om.