Forrige uke publiserte Nordlys en leder med overskrifta «Rødt er ekstreme». Dette blei illustrert med et bilde av undertegnede.

Les også

Rødt er ekstreme

I lederen florerer det av karakteristikker, adjektiver og feilaktige påstander om Rødts meninger.

I to opptredener, henholdvis Dagsnytt 18 og Debatten på NRK, har jeg framsatt er Rødts vedtatte politikk som går ut på at Norge ikke skal sende våpen til Ukraina, men at vi heller skal jobbe diplomatisk for en fredsløsning.

Nordlys mener dette tilhører «en annen galakse», men la oss holde oss til vår egen jordklode. Omtrent 150 land sender ikke våpen til Ukraina. Blant dem finner man Østerrike, Sveits, Malta, Colombia, Mexico, India og Indonesia. Norges offisielle linje var inntil nylig at man ikke skulle eksportere våpen til land i krig.

Det er verdt å merke seg at dette blei starta i 1959 under ei regjering leda av Einar Gerhardsen. Gerhardsen opplevde sjøl nazi-Tysklands invasjon av Norge og blei sendt i konsentrasjonsleir. Det var neppe av naivitet eller manglende evne til å forestille seg at land kan gå til folkerettsstridige angrepskriger mot sine naboer at denne linja blei valgt, men heller for at Norge skulle spille en mest mulig konstruktiv rolle for fred i verden.

Å søke en framforhandla fred der krig er brutt ut er noe Norge og andre medlemsland er forplikta til etter FN-pakten. Det er derfor FNs generalsekretær har anmoda medlemslandene om dette gjentatte ganger.

Nylig meldte NTB at «Spanias statsminister tar til orde for fredsforhandlinger med Putin».

Brasils nyinnsatte sosialdemokratiske president, Lula da Silva, jobber for forhandlinger og vil ikke sende våpen.

Hvis Rødts standpunkt gjør oss ekstreme er det fryktelig mange ekstremister med regjeringsmakt i verden.

Det eneste virkelige argumentet i teksten er at «at Ukraina blir knust og slukt av Russland uten våpenhjelp fra Vesten». Rødts forslag er at Norge skal jobbe for forhandlinger og stoppe våpenforsendelser. Vi har aldri foreslått at andre land skal gjøre det samme ei heller vil vi ha en våpenembargo. Det ligner altså den uttalte norske politikken på våpen og diplomati fram til for elleve måneder sia.

Påstanden om at Rødt er Putins medløpere er absurd. I Russland arresteres folk for å framsette våre politiske krav. Helt sia Russland i strid med folkeretten annekterte Krim har vi krevd alle russiske soldater ut av Ukraina. Etter Putins fullskala angrepskrig starta 24. februar i fjor har vi krevd at Russland skal stanse krigen og komme seg ut av Ukraina. Rødt ønsker å gi asyl til russiske dissidenter og militærnektere. Vi vil straffeforfølge russiske krigsforbrytelser. Vi støtter sanksjoner mot Putins regime og en internasjonal våpenembargo mot Russland.

Nordlys’ lederartikkel er ikke en tekst som argumenterer for et syn i en sak. Den er egna til å skremme folk som har inntatt et annet ståsted enn avisa. Prisen for å mene noe annet enn regjeringa, å ta til orde for en fredsløsning, er altså de groveste og mest grunnløse beskyldninger. «Enten er du med oss eller så er du med terroristene», sa George W. Bush da han i 2001 manet land til å bli med i den katastrofale «krigen mot terror». Ekkoet lyder i Nordlys redaksjonslokaler i 2023.

Dekninga av utenrikspolitikk i den norske presse er allerede svært ensretta, langt mer enn i land som USA, Frankrike eller Tyskland. Nordlys’ bidrag ved nevnte leder er å innskrenke ytringsrommet ytterligere.