I forrige uke presenterte Støre-regjeringen en skattebombe for næringslivet på 33 milliarder kroner. Det er lakseoppdrettere og kraftselskap skal ta regningen med de økte skattene. Torsdag denne uken legger regjeringen frem statsbudsjettet. Støre og Vedum har i lang tid varslet at det blir et krevende budsjett, og at det må strammes inn. Dagbladet skriver at regjeringen vil følge opp lovnadene fra Hurdalsplattformen, og øke formuesskatten i statsbudsjettet for 2023.

Vi i Høyre er bekymret for omfanget av de økte skattene. Dette er utgifter som kommer på toppen av allerede kraftige skatteskjerpelser i statsbudsjettet for i år. Regjeringen har allerede økt formuesskatten fra syv til 15 milliarder kroner. Vi frykter at regjeringens grep, som kommer i en tid med økt inflasjon, rentehevinger og energikrise, vil svekke verdiskapningen i kommunene og redusere næringslivets evne til jobbskaping, økt sysselsetting, bosetting og bolyst.

Eide Handel får bråbrems

Lørdag skrev iTromsø om Eide Handel, den lokale familieeide butikken som forsyner tromsøværingene med delikat, fersk og kortreist mat. Kjøpmann Bård Pettersen og hans dyktige medarbeidere har bygget opp Nord-Norges beste ferskvaredisk, med råvarer fra lokale bønder, fiskere og slaktere. Eide Handel har holdt til i Eidkjosen siden 1953, og kjøpmann Bård setter sin ære i å rekruttere og lære opp lokale gutter og jenter, samt inkludere våre nye landsmenn på lønningslista til bedriften.

Formuesskatten må betales uansett om bedriften går med overskudd eller tap. Bård Pettersen forteller om hvordan formuesskatten tapper bedriften for kapital, fordi han må ta utbytte fra bedriften for å betale formuesskatt. Dette er egenkapital som han ønsker å bruke til utvikling av butikken i Eidkjosen, og til bygging av produksjonslokale i Kaldfjord. Det blir dessverre vanskelig å investere og videreutvikle bedriften, når egenkapitalen må brukes til å betale formuesskatt.

Polarisert debatt om formuesskatten

Det er krevende å diskutere formuesskatten, den særnorske skatten er et vedvarende polarisert tema. Mange fryder seg over å harselere med «rikinger» og «nullskatteytere», særlig når enkeltpersoner som Stein Erik Hagen står frem som spesielt rammet og sårbar. Og enda flere fordømmer rikinger som Kjell Inge Røkke og Bjørn Dæhlie som flytter fra Norge til skattevennlige Sveits, og dermed sparer skatt.

Men la oss slå fast to sannheter om formuesskatten:

  • Formuesskatten belastes kun private eiere som er bosatt i Norge. Bedriftseiere som er bosatt i utlandet slipper å betale formuesskatt. Det svekker norsk privat eierskap i konkurranse med offentlige og utenlandske eiere.

  • Formuesskatten må betales uansett om bedriften går med overskudd eller tap. Den svekker bedriftene ved at mange eiere må ta utbytte for å kunne betale skatten.

Det er små og mellomstore bedrifter som er ryggraden i norsk næringsliv. Det er Eide Handel, Kaffebønna, Høst Frisør, Søstrene Ingebrigtsen og Tromsø Villmarksenter. Dette er bedrifter som bidrar med skatt til staten og kommunen. Jo bedre det går i disse bedriftene, jo mer velferd til innbyggerne i form av blant annet gode skoler, gratis helsetjenester og trygge veier.

Vi er spente på hva som kommer i regjeringens statsbudsjett for 2023. Høyre er enig i at det er behov for å stramme inn. Men Støre-regjeringen kan ikke skattlegge oss ut av krisen.

Vi ønsker et rettferdig skattesystem der man betaler skatt av overskudd, ikke av maskiner, redskaper og kapital. Økt skattetrykk rammer norske privateide bedrifter i distriktet hardest. Tromsø Høyre vil spille på lag med lokale bedrifter som bidrar til å skape arbeidsplasser. Vi er bekymret for at de som vil satse og investere i vårt lokalsamfunn betakker seg, og at vi får en brems i jobbskaping, bosetting og bolyst i Tromsø kommune.