Gå til sidens hovedinnhold

En bløff er en bløff, også på Stortinget

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

KLD (Miljødepartementet) har besluttet innskrenkninger i sjølaksefisket for sesongen 2021. KLD tar dermed hensyn til villaksens framtid som en fornybar ressurs og et internasjonalt forvaltningsansvar Norge har i forhold til at vi - enn så lenge - er verdens viktigste villaksnasjon.

FRP har nå fremmet et DOK 8 forslag som kommer til beslutning i Stortinget i mai. Politikere fra Sp og Ap kan komme til å stemme ja til forslaget på feil premisser. Partiene er forledet av agendaen til de som har lagt frem forslaget og påstår at laksefisket i sjø stenges. Det riktige er at KLD ut fra bestandshensyn har vernet laksen ved at det ikke skal åpnes for fiske på blanda bestander (også laks fra svake elver) eller i områder med lav gytebestand. Rundt 80 % av fisket i sjø skal fremdeles gjennomføres som tidligere.

KLD har samtidig stengt 100-vis av elver for sportsfiske for de neste 5 år, noe vi og andre villaksorganisasjoner ikke har protestert mot. Der våre beste villaksforskere konkluderer med at villaksen er truet, skal den vernes, og de lokale stammene skal få tid til å gjenoppbygges. Det er da uforsvarlig at de samme stammene skal fiskes på i sjøen.

Det er vanskelig å se hvilken nytte Ap og Sp kan ha av å stemme ja til dette forslaget. 600 av 900 sjølaksefisker skal altså fiske som før. I andre enden er det 80.000 sportsfiskere, hvorav 55.000 lokale sportsfiskere, som ser frem til sesongen. Majoriteten kommer til å bli skikkelig forbannet. Å stemme ja til forslaget kan umulig være god politisk strategi når det snart er valg.

Kommentarer til denne saken