En bitteliten del.

Det å bygge en merkevare tar tid. Det kan ta mange tiår å utvikle et produkt som holder seg i front og viser styrke og stabilitet.

Det å rive ned en merkevare kan ta et øyeblikk og år-lang kamp renner hastig bort.

Merkevaren Finnmark har vært bygget, revet ned, bygget opp igjen og revet ned og bygget tilbake igjen.

Statlige overgrep med tung fornorskning lærte krysningsbefolkningen å se ned, krigsherjingene brant det meste vekk og kystraseringen holdt på å knekke livskraftige og sunne samfunn.

Men, en solid merkevare dukker opp igjen. Om igjen og om igjen.

Selv med forsøk på å drepe språket, nedsable kulturen og stjele råstoffene kommer aldri en virkelig finnmarksvare til å forsvinne.

Jeg vil aldri hive stein mot mennesker som vender finnmarksfylket ryggen. Aldri stemple noen som dårlige mennesker fordi de vil søke stemmene bort. Jeg vil aldri mene at andre syn på regional tilhørighet er forræderi eller sette Judas stempel på meninger som krysser mine egne.

Jeg vil heller rette fokus mot egen tilhørighet, egen historie og egen ideologi å tro.

Merkevaren Finnmark, menneskene her i nord og den iboende særegne kulturen på Nordkalotten er både Norges viktigste fredsbevarende styrke gjennom sitt lange og gode naboskap med Nordvest-Russland, så vel som beviset på at forståelse nytter.

Det er bygget gjennom hundrevis av år med historie. Blodig, undertrykkende, instruert, - men, også utviklende, stolt og bevarende.

Merkevaren Finnmark er beviset på at sterkt produkt alltid vil dukke opp igjen.

Merkevaren Finnmark er nordlyset, mørketiden, midnattssolen og urfolkets krybbe. Holdningen, væremåten, likemannen og mangfoldet. En magnet, men også en motpol.

Æ e finnmarking Æ.

Æ e så mye mer enn et landskap i Nord Norge. Merkevaren Finnmark er et lang og tidløst bevis på at motstand nytter og at en sterk stemme aldri vil gi seg.

Æ e finnmarking – æ har en stemme, et valg og en iboende tro på samfunn skapes i bredden og ikke i høyden.

Æ e en bitteliten del av merkevaren – Finnmark.