Gå til sidens hovedinnhold

En betimelig melding om nordområdene

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Alf R. Jacobsen stiller med et unyansert innlegg i Nordlys 6. januar i år. Som forfatter av flere bøker med historiske tema, burde han være kjent med at det er vanskelig med kontrafaktisk argumentasjon. At han finner krig, undertrykkelse og elendighet når han skrur på fjernsynet sitt, er ikke grunn til å avlyse hele Norges internasjonale engasjement for utvikling og fredsarbeid.

Presisjonen er det så som så med, når han hevder Norge benytter opp mot 100 milliarder i året på utviklingshjelp – tre ganger summen vi faktisk bevilger. Men, la gå, jeg skal ta ham på hovedpoeng og ikke på detaljer.

Jacobsen setter vårt utenrikspolitiske engasjement opp mot satsingene på våre egne nordområder, som han både mener kommer sent og er lite inspirerende. Han antyder i denne anledning at det er uheldig at det er Utenriksdepartementet som er ansvarlig for regjeringens nye nordområdemelding.

Til det siste er det fristende å spørre hvor han selv ville plassert det departementale ansvaret for en slik melding. Ville han gitt kunnskapsministeren ansvaret? Klima- og miljøministeren? Eller opprettet en ny statsrådspost for anledningen? Sannheten er at Utenriksdepartementet er gitt det overordnede og koordinerende ansvaret, fordi meldingen er sektorovergripende, og fordi sikkerhet og forsvar inngår som en naturlig del i spørsmål som angår nord. Andre departementer har bidratt inn i utformingen av dokumentet. Slik arbeider regjeringer og slik arbeides det i stortinget

Tidspunktet for en ny nordområdemelding er også betimelig. Både i Norge og verden utenfor er i ferd med å gjenoppdage betydningen av disse viktige områdene, hvor Norge står i en særegen stilling internasjonalt. Ingen andre land har like stor befolkningstetthet og næringstetthet så langt nord som Norge.

Ikke alt ved denne nye oppmerksomheten er derimot uproblematisk. Flere land har fått øynene opp for ressurser og farvann i nord, ikke minst fordi isen smelter som følge av klimaendringer. Som meldingen viser til, er det også en økende bekymring for oss at befolkningen i vår nordligste region er fallende. Dette er en utfordring vi må ta på største alvor.

Meldingen løfter helt uttrykkelig frem disse problematikkene. Satsinger innenfor infrastruktur, beredskap, næringsliv og kunnskapspolitikk omtales grundig. Alt er favnet omkring en samlet erkjennelse av at Nord-Norges vel, er til hele Norges best, og at det kun er gjennom å sikre befolkningsgrunnlaget i nord at vi kan ivareta våre interesser i landsdelen. Jeg vil særlig trekke frem at regjeringen etablerte et eget ungdomspanel til arbeidet med meldingen som positivt. I nord, som overalt ellers, er det neste generasjon som skal bygge fremtiden.

For Høyre og regjeringen er det viktig å understreke at det ikke er mulig å opprettholde landsdelen på en bærekraftig måte kun gjennom offentlige arbeidsplasser. Vi må sørge for at fremtiden bygges gjennom det privat næringsliv. En omfattende innspillsrunde la grunnlaget for etableringen av et fond med statlige og private midler som forvaltes fra Nord-Norge. Det er viktig med katalysatorer som får opp gründerskapet.

Spesielt satsing på ny teknologi virker lovende. Norge har spesielt gode forutsetninger for å ta i bruk ny teknologi på områder der vi allerede har sterke miljøer, slik som innen helse, olje og gass, energi og maritim næring. Det er et mål at vi spiller på lag med de fortrinn vi har i landsdelen.

Som saksordfører for nordområdemeldingen ser jeg frem til både høring og behandling i Stortinget. Det er i alles interesse at politikken vi fører for vår strategisk viktigste landsdel fører til varig vekst, stabilitet og bærekraftig utvikling. Alf R. Jacobsen gjør sin jobb ved å skape god debatt, så skal vi politikere følge opp med vårt arbeid.

Kommentarer til denne saken