Thor Bjørlo, kommunikasjonssjef i Norsk Bane, hadde 12. mai 2021 et svært interessant debattinnlegg om Nord-Norgebanen i avisa Nordlys - både litt om hvem, hva, hvorfor og når.

I innlegget hevder Bjørlo bl.a. følgende:

  • Nord-Norgebanen (NNB) har nesten 10 ganger høyere årlig klimagevinst enn dagens reduserte InterCity-utgave. (InterCity: 9000 tonn CO2 og NNB: 86000 tonn CO2)
  • NNB har tilnærmet samme samfunnsøkonomiske nytte som jernbaneinvesteringer på Østlandet, ifølge Jernbanedirektoratets egne beregninger (InterCity: -0,93 og NNB: -1.00)
  • Av de ca 4,5 millioner flyreisende i/fra/til Nordland og Troms i 2019 vil en moderne bane i Nord-Norge kunne gi minst 1,7 millioner passasjerer årlig overført til tog. Det står sannelig i kontrast til de 370.000 passasjerene som Jernbanedirektoratet har anslått på Nord-Norgebanen i 2050.
  • InterCity og NNB behandles vidt forskjellig av jernbanemyndighetene.

Utrolig nok har ingen respondert på innlegget til Bjørlo, så langt jeg kan se. Ingen? Hvorfor er det så musestille? Ikke ett ord! Er det ikke interessante opplysninger? InterCity og NNB behandles vidt forskjellig? Hvorfor er det ingen av fagmiljøene eller andre eksperter og forståsegpåerne som kommenterer, motsier eller støtter opplysningene til Bjørlo, eller som bare ønsker å briljere med en «cerebral turnoppvisning» mot Nord-Norgebanen nå?

Har fagmiljøene det for travelt? Har innlegget for mye substansielt og konkret innhold og for lite tåke for å kunne drøftes, spesielt når vi nå vet at virkningene for klima, driftsøkonomi og samfunnsøkonomi kan bli ytterligere bedre enn nevnt ovenfor når det gjelder Nord-Norgebanen? Er opplysningene ikke kjent fordi debattinnlegget bare er publisert her nord? I tilfelle, hvorfor?

Uansett - hvis ikke opplysningene til Thor Bjørlo snart blir imøtegått av enten Jernbanedirektoratet, Bane Nor, Statens vegvesen, Transportøkonomisk instituttet eller av noen av ekspertene og forståsegpåerne som har harselert med Nord-Norgebanen i deler av hovedstadspressen - ja, da må vi kunne anta at opplysningene til Bjørlo er korrekte.

Og da er de jo plutselig ikke bare interessante! Da er de også helt avgjørende viktig for alle vurderinger og alt arbeid knyttet ikke bare til Konseptvalgutredningen (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge (inkl. Nord-Norgebanen), som nå pågår i regi av Statens vegvesen, men for all samferdselsplanlegging i Norge.

Jeg venter i spenning på svar og kommentarer på de 4 punktene ovenfor fra de involverte kyndige - rett og slett fordi nå hersker det en uforståelig og mistenkelig stillhet - for ikke å si «larmende» stillhet. Kanskje samferdselsministeren kan lede an i svarrunden? Det kan jo tenkes at han fortsatt har noen innvendinger mot NNB. Hvem vet?