Jeg har hatt et debattinnlegg i flere aviser hvor jeg påpekte at dersom partiet Nordkalottfolket (NKF) mener alvor med sine uttalelser om likeverd, så vil det innebære at de vil forfekte synspunkter med utgangspunkt i prinsippet om etnisk- og demokratisk likeverd. Hva slags likeverd skulle det ellers være som NKF har uttalt seg om?

Dette innlegget resulterte i et angstbitersk tilsvar fra to av lederne i NKF, Toril Bakken Kåven og Vibeke Larsen.

Under valgkampen prøvde NSR og co. å få de som er innmeldt i Sametingets valgmanntall til å la være å stemme på NKF ved å skremme med EDL. Men mange velgere lot seg ikke skremme og ga svar på tiltale. De som derimot synes å ha blitt skremt er de to nevnte lederne i NKF.

Det er antakelig en viss fare for at jeg påfører de to nevnte lederne mer redsel med denne bekjennelsen:

En rekke uttalelser fra NKF er jeg enig i. Jeg nøyer meg her med tre eksempler:

1. «NSR klarte nok en gang å få frem holdningen om oss stakkars samer som fattig, uten ressurser. Dette har elitesamene alltid tjent godt på. Jo mer stakkarslig vi fremstilles, jo mer penger får vi fra staten. Det er direkte tragisk å se på.»

2. «NSR hevder at «vi er ekstrem når vi snakker om likeverd mellom samer. Jeg synes det er mer ekstremt å mene at ett folk skal bestemme over andre. NSR mener samene skal bestemme over nordmenn og kvener. Jeg mener det er forferdelig,»

3. «NSR mener at Sametinget skal ha full selvbestemmelse i alle samiske saker, og såkalt forhåndsinformert samtykke. Det betyr at de mener samer skal bestemme over alle andre folk, og til enhver tid kunne si nei til andres planer og at sametinget alltid skal ha siste ord. Det er vi svært uenig i.»

Det er flere medlemmer i EDL og ikke-medlemmer i EDL, som har sagt til meg at de skulle stemme på NKF nettopp pga. slike uttalelser.

Jeg regner med at min bekjennelse ikke vil føre til at NKF forlater sine klare uttalelser om at de er for likeverd. Endrer NKF sin politikk på dette området, uansett årsak, vil det i så tilfelle føre til at svært mange av de som stemte på NKF vil bli alvorlig skuffet.