”I hold war to be a crime against humanity, whoever figths it, and against whomever it is fought. I believe in liberty, democracy, free thought and free speech” (Vera Brittain, The Left Review, December 1937).

Vera Brittain (1893-1970) utga i 1933 boken ”Testament of Youth”, en personlig fortelling om sine opplevelser under og etter 1. verdenskrig. Hun mistet sin bror, sin forlovede, og alle sine nære venner i krigen. Hun jobbet også som sykepleier under krigen, og pleide både engelske og tyske soldater. Etter krigen ble hun en kjent pasifist og feminist. Første verdenskrig var krigen som skulle gjøre slutt på all krig. Dessverre ble det ikke slik…

Krigen i Ukraina har berørt oss alle. Den er kommet svært nært innpå oss, og vi føler med det ukrainske folk i deres lidelser. Det har blitt presentert flere ”forklaringer” på årsakene og bakgrunnen for denne krigen. Det skal jeg ikke komme inn på her, men ta utgangspunkt i Vera Brittains utsagn om at ”krig, uansett, er en forbrytelse mot menneskeheten”.

Nå er ikke tiden inne til å ruste opp og rope på flere våpen! Tvert imot! Skal vi skape en bedre verden, må vi ruste ned og spesielt kvitte oss med atomvåpnene. For en tid tilbake signerte mer enn 50 Nobelprisvinnere et åpent brev der de ba alle land om å kutte i sine forsvarsutgifter med 2 prosent hvert år de neste fem åra, og heller bruke pengene til å bekjempe pandemier, klimautfordringene og ekstrem fattigdom. Regjeringer rundt om i verden er under press for å øke sine forsvarsbudsjetter, også lille Norge. Som medlem av NATO krevde tidligere president Trump om at Natostøtten måtte økes til 4 prosent av BNP. Heldigvis ble ikke det noe av.

Forrige år utgjorde forsvarsutgiftene, i følge Stockholm International Peace Research Institute, $ 1.981 milliarder, en økning på 2,6%. De fem største budsjettene var USA (778 milliarder dollar), Kina (252 milliarder dollar), India (72,9 milliarder dollar), Russland (61,7 milliarder dollar) og Storbritannia (59,2 milliarder dollar). For Norge i 2021, 66,3 milliarder kroner.

Bare tenk på hva 2 prosent av dette, hvert år, de neste fem årene, kunne vært brukt til for å gjøre verden bedre og tryggere for alle.

Hva har verdens politikere gjort i de senere år for å redusere frykten for konflikt, og arbeide for nedrustning? Hva kan vi alle gjøre for å presse politikerne til å ta de riktige valgene for vår framtid? Eller blir vi hjernevaska med propaganda om heltemodige krigsdåder, stadige nye krigsfilmer, og til og med underholdningsprogram om livet i det militære? Vi ser nasjonalismen og fascismen på frammarsj i flere land, i Europa og i andre deler av verden. Det er nå viktigere enn på mange år å bekjempe slike tendenser, også i vårt eget samfunn.

Nordahl Grieg skrev i 1936 diktet ”Til ungdommen”. Der står det blant annet:

”hva skal jeg kjempe med,
hva er mitt våpen?
Her er ditt vern mot vold,
Her er ditt sverd:
Troen på livet vårt,
Menneskets verd.
Skaper vi menneskeverd,
Skaper vi fred.”

I ulike sammenhenger blir dette diktet brukt, og vi har sett politikere med tårer i øynene når diktet ble lest opp eller sunget, også hos selveste Nato-sjefen Stoltenberg. Det virker både hult og hyklersk!

Kunne krigen i Ukraina vært unngått? Ja, selvfølgelig! Konflikten i området har ulmet i mange år, men ingen av partene har vært villig til å inngå kompromiss, ikke Russland med sin diktator Putin, og heller ikke det USA-styrte NATO.

Borgerkrigen i Jemen har pågått siden 2014, og FN anslår at ved utgangen av 2021 har mer enn 370000 omkommet, enten i direkte krigshandlinger eller de fleste av sult. FN har kalt krigen nåtidas største humanitære katastrofe. USA har, sammen med Storbritannia og Frankrike gitt våpen og militært utstyr til Saudi-Arabia for milliarder av dollar. Har noen av USA’s Nato-allierte kritisert USA for dette?

Hvem bryr seg om denne krigen?

Krigen i Ukraina er så mye nærmere, og heldigvis bryr vi oss. Likevel, dersom vi virkelig skal bry oss om en bedre fremtid, må vi alle påvirke verdens politikere til å ta de riktige valgene. Bruk pengene på å skape menneskeverd, ikke på våpen!

Både Sverige og Finland er nøytrale land , og la oss håpe at de forblir det!

Krig, uansett, er en total forakt for menneskeverdet! Jeg føler med alle de som blir drept i Ukraina, soldater og sivile, men jeg føler også med de unge russiske soldatene som dør i en uforståelig krig. Deres liv er like mye verdt som andres, og deres mødres sorg og fortvilelse er like sterk som andres. Alle blir offer for et stormaktsspill; en absurd lek med menneskers liv.

Er troen på menneskeverd, på frihet, demokrati og likhet utopi og naivitet? Skal opprustning og rop på mer våpen, være løsningen?

For mine barn og barnebarns framtid, er svaret et rungende NEI!