Gå til sidens hovedinnhold

En ansvarlig styreleder ville gått av

Abid Raja må ta ansvaret han har som statsråd og skape ro ved Nordnorsk Kunstmuseum, mener Nordlys.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Situasjonen ved Nordnorsk kunstmuseum har blitt fastlåst og uverdig. Hele institusjonen står i fare for å gå under i kaos som virker uforsonlig og splittende.

Styret er i dyp konflikt med mange: De ansatte, kunstnernes organisasjoner, Sametinget, Troms og Finnmark fylkeskommune og vertskommunen Tromsø.

Slik kan det ikke fortsette. Hvis ikke styret selv trer til side, må kulturminister Abid Raja ta grep for å skape ro og forsoning. Han kan gjerne delegere oppgaver, men aldri ansvaret han har som statsråd. Selv om Rajas engasjement i saken hittil har vært labert, er det ingenting som hindrer ham i å ta en aktiv rolle nå.

Det er en uting når styrerom i kulturinstitusjoner blir arena for politisk spill og skjulte agendaer. Det kan virke som om Nordnorsk Kunstmuseum har blitt et leketøy i lokalpolitikkens verktøykasse, der kunsten har fått en underordnet rolle.

På grunn av styrets klønete håndtering, styrer kunstfeltet i nord rett inn i noe som minner mer og mer om dreieboken fra PCI-saken. Også der ble fagmiljøer overkjørt og ofret på et lokalpatriotisk alter.

En gjentakelse av dette må stanses mens det ennå er tid. Og det kan skje med et nytt styre som bygger tillit, rykker tilbake til start og legger en ny og samlende plan for Nordnorsk Kunstmuseum.

Punkt en må være å involvere kunstnerorganisasjonene. Hva tjener kunsten og publikum i nord best?

Punkt to er å rydde opp i den organisatoriske misforståelsen som har utviklet seg. Nordland fylkeskommune har ikke noe mandat til å overta styrearbeidet ved et museum som eies og finansieres av Staten på vegne av hele fellesskapet nord, fra Bindal til Pasvik.

Punkt tre er å sørge for at nordnorsk kunst gjøres tilgjengelig for flere enn i dag. Desto flere visningssteder, desto bedre. Derfor bør det utarbeides en troverdig plan for to nye avdelinger i Nordland og Finnmark. Det må skje under paraplyen til et nybygd moderhus og et faglig sterkt miljø i Tromsø.

Her har Kulturdepartementet i sin museumsmelding sagt ja til å stille med midler til investeringer. Det er en god start på arbeidet på å breie ut det nordnorske oppdraget. Men det må skje i riktig rekkefølge, og i dialog med de utøvende kunstnerne.

For å få dette til må man sørge for en prosess med et mål og en retning som samler bredt. Det kan ikke lengre skje med høyrepolitikeren Grete Ellingsen som styreleder.

Etter et regjeringsskifte til høsten er det tre ting som gir lave odds i Nord-Norge:

1) fylkessammenslåingen mellom Troms og Finnmark blir opphevet.
2) høgskolen på Nesna gjenoppstår og
3) Grete Ellingsen blir fjernet som styreleder ved Nordnorsk kunstmuseum.

Dette kan også komme til å inntreffe i omvendt rekkefølge. Grete Ellingsens tid vil mest sannsynlig uansett være ute i september. Hvis hun trekker seg nå, har hun fremdeles en sjanse til å komme fra det med æren i behold.

Det kan sikkert være fint med klapp på skulderen fra en fylkesråd i Bodø og en advokat på Sortland. Men det er ikke nok til å få Nordnorsk Kunstmuseum på rett kjøl igjen.

En ansvarlig styreleder ville ha trukket seg på nåværende tidspunkt. Mistilliten til det sittende styret har passert fasen der det er mulig med reparasjon.

Kommentarer til denne saken