Verdens beste skole bygges på elevenes premisser. Derfor stiller vi tydelige elevkrav til en ny regjering, som de må innfri om de mener alvor når de sier at de skal ta et oppgjør «høyreskolen». Ett av elevkravene våre er å fjerne fraværsgrensa. Fraværsgrensa er en quick fix som ikke løser problemet bak fravær, samtidig som den dytter elever ut av skolen!

Fraværet har
gått ned for de fleste elevene på grunn av fraværsgrensa, men det er en stor bakside. Den har gjort det vanskeligere for de elevene som sliter mest. Elevgruppen som fikk «ikke vurdert» i et fag før, får det oftere nå. Skolen gir opp eleven når man krysser 10 %, selv om man kan ha faglig grunnlag for en karakter. Det er ikke slik at læreren ikke kjenner deg lengre bare fordi du var borte i tre geografitimer. Et fraværsreglement som gjør det vanskeligere for lærere å vise skjønn og heller kaster elever som trenger hjelp ut av skolen er ikke en god skolepolitikk, noe vi trenger når 1 av 3 faller ut av vgs.

De rødgrønne har lovet mindre testing og mer tillit i skolen, og en fjerning av fraværsgrensa må til for å oppfylle dette løftet. Ikke bare litt justering, for uansett hvor snill fraværsgrensa er så er den i bunn og grunn en mistillit mot eleven. Den antar at elever ikke vil møte opp på skolen og at alt udokumentert fravær er skulk. Løser den grunnene bak at elever ikke drar på skolen? Kompliserte problemer som mobbing, psykisk sykdom, lite trivsel og læring? Nei. Fraværsgrensa er en hvilepute. Vi trenger at en ny regjering går løs på de faktiske problemene bak fravær, og ikke tviholder på en symbolsk grense.

Fraværsgrensa må fjernes, og erstattes med et helhetlig system rundt eleven og læreren som sørger for fraværsoppfølging og forebygging. Slik kan vi skape en skole der ingen faller fra. En skole hvor du blir møtt med støtte og tilrettelegging istedenfor mistillit og straff. En skole bygget rundt at alle skal fullføre. En skole med tillit til elever, lærere og rektor, hvor de slipper å bruke unødvendig mye tid på dokumentering, dokumentasjon og varsling.

Dagens skole bidrar til å øke de sosiale forskjellene i Norge. Elevene som sliter mest blir straffet hardest av fraværsgrensa. Hvis Ap, Sv og Sp skal bygge en skole for alle, en skole som jevner ut forskjellene, så må de fjerne fraværsgrensa!