I Høyre er vi opptatt av frihet til å velge selv. Vi vil at elevene selv skal kunne velge hvilken skole de vil gå på. Vi tror at elevene vet bedre enn fylkespolitikerne hva som er best for dem.

Jeg vokste opp i idrettsbygda Bardu. Gjennom barne- og ungdomsskolen spilte jeg håndball, fotball og volleyball. Skolearbeid og lekselesing ble nok nedprioritert i ungdomsårene, og da jeg begynte på videregående skole ble det en mulighet for meg til å satse på volleyball. Tromsø hadde et godt damelag i volleyball, og jeg var svært motivert for å forlate Bardu til fordel for elitesatsing i Tromsø.

Å flytte fra Bardu til Tromsø som 18 åring var ikke bare enkelt. BK Tromsø sitt damelag i volleyball var villig til å ta imot meg. Verre var det med muligheten til å skifte skole. Troms fylkeskommune praktiserte nemlig et strengt nærskoleprinsipp. Politikerne i fylkeskommunen hadde bestemt at Bardujenta kun hadde to valg; Bardufoss eller Sjøvegan videregående skole.

Jeg vet faktisk ikke om fritt skolevalg sto på agendaen på de fylkeskommunale møtene på slutten av 80-tallet. Resultatet var at jeg etter mange og lange søknadsrunder til slutt fikk muligheten til en skoleplass på Tromsdalen videregående skole. Heldigvis fikk jeg hjelp av min ressurssterke volleyballtrener til å navigere i det fylkeskommunale, byråkratiske søknadssystemet. Alternativet mitt kunne vært å flytte sørover, til et fylke som praktiserte fritt skolevalg.

I etterkant har jeg blitt værende i Tromsø, med noen unntak. Jeg har tatt høyere utdanning i Tromsø, stiftet familie og hatt ulike jobber i Tromsø.

De fleste elever ønsker å begynne på den nærmeste videregående skolen sammen med vennene sine, og det skal de selvfølgelig ha mulighet til. Men det kan være mange grunner til at noen ønsker å søke seg til en annen skole. Kanskje drømmer man om å gå på en spesiell linje på en skole. Kanskje har man blitt mobbet eller av andre grunner ønsker å komme seg vekk fra et miljø man ikke trives i. Det vil Høyre gi dem mulighet til.

Da Støre-regjeringen overtok reverserte de fritt skolevalg og gikk tilbake til den gamle modellen. Kjære skoleelev, nå må du ta til takke med den ordningen som fylkespolitikerne har bestemt. Hvis ikke får du klare deg selv. For du kan velge andre skoler med venstresidens system også, men da må foreldrene dine være ressurssterke nok. Jeg kan ikke skjønne at det er verken rettferdig eller sosialt.

Fritt skolevalg er på ingen måte perfekt, men det er den beste og mest rettferdige løsningen. For det er i hvert fall ikke rettferdig at det er foreldrenes adresse som skal bestemme hvilken skole en elev tvinges til gå på. Beslutningen om hvilken skole elevene skal gå på må flyttes til dem det gjelder, og det er elevene selv.

Elevenes egne ønsker skal veie tyngst når det gjelder valg av videregående skole, og det skal Høyre kjempe for.