Leder av byutviklingsutvalget i Tromsø, Tone Marie Myklevoll (Ap), og partifelle, fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen, var nylig på besøk i Fredrikstad, for å teste ut byens fergetilbud til befolkningen.I Fredrikstad har man lenge hatt byferger på Glomma, og har oppgradert dem til elektriske ferger nylig.

30 millioner kroner i året koster det å drifte fergene, som i år vil få rundt 1,5 millioner reisende

Fergene i Fredrikstad frakter ikke biler, men personer, sykler, barnevogner og folk i rullestol fra bydel til bydel. Tilbudet er gratis, og også veldig populært blant turistene.

Byfergene i Fredrikstad er enkle å nå, sentrumsnær og korresponderer godt med busstilbudet. Byen Fredrikstad er ikke langt fra Tromsø i innbyggertall, men får mange besøkende i sommermånedene.

Tromsø har større turisttrykk hele året - og det er sannsynlig at en del av belegget for en el-fergeløsning i Tromsø også vil komme fra de tilreisende.

Myklevoll er en av flere tromsø-politikere som også tidligere tatt til orde for at også vi bør få el-ferge. Også Morten Skandfer i Tromsø Venstre har vært positiv til et byfergetilbud.

Allerede i 2018 ble det skrevet en rapport som viser at byferge i Tromsø er en bærekraftig og god trafikkløsning. Men beslutningen om å sjøsette fergene har latt vente på seg. Hovedsakelig venter man på byvekstavtalen.

Kommunen er nå i ferd med å se på muligheten for el-ferge i Tromsø og å innlemme dem i byvekstavtalen. Myklevoll mener det vil bli en forbedring av kollektivtilbudet som allerede er i byen. Det tror vi er riktig og klokt tenkt.

Vi er enige med Myklevoll i at el-ferge kan være et godt tilskudd til Tromsø som forbindelse mellom bydelene på Tromsøya, Tromsdalen og Kvaløya. I motsetning til mange andre infrastruktursatsinger kan det også vise seg å være økonomisk mer bærekraftig. Man er ikke avhengig av store utbygginger for å få det til

En elektronisk byferge vil også vil medføre lavere utslipp av klimagasser fra persontransport. Det må selvsagt kombineres med gode og smart plasserte innfartsparkeringer, med lademuligheter til elbil.

Det er like så greit å tenke fremover i så måte- ni av ti som skal kjøpe nybil i år vil kjøpe el-bil. Om kort tid vil bensin og dieselbiler bli utkonkurrert fra markedet. En tanke som virket usannsynlig for folk knappe fem år siden.

I tillegg er det klokt allerede i en planleggingsfase å tenke hvordan man kan tilrettelegge for større elsykkelbruk, siden syklene kan tas med på ferga. Med enda flere trygge parkerings og lademuligheter for elsykklene i byen og bydeler kan man snakke om et trafikalt tiltak som monner.

Så vil det alltid være de som mener at dette ikke vil la seg gjøre i Tromsø - da det tross alt ikke er rolige elvefar man skal frakte folk på.

Den kritikken er ubegrunnet.Vi har drevet med båttransport av folk i denne byen i uminnelige tider i all slags vær. Ny teknologi kan også takle de brasene.

Byvekstavtalen skal primært sørge for at vi får gode, miljøvenlige, bærekraftige og kostnadseffektive måter å vokse som by.

Elektriske byferger er i så måte en god idé.