Den planlagte elektrifiseringa av Melkøya, med strøm fra nettet, vil kreve hele Finnmarks produksjon av strøm slik den er i dag. Målsettinga er å bygge ned fjell og fjorder med gigantiske vindmøller for å kompensere for det «nye» behovet. Men er denne elektrifiseringen et miljøtiltak? Nei, den er ikke det.

Den gassen som Melkøya nå bruker for å produsere strøm i sine gassturbiner vil bli eksportert og forbrent i gassturbiner i Europa. CO2 utslippet blir antakelig større fordi gassturbinene på Melkøya er mer rentbrennende enn de anleggene som gassen blir eksportert til.

Det finnes en gevinst. Equinor, som eier LNG anlegget, vil øke sitt overskudd med ca. 3 milliarder kroner.

Taperne blir husholdninger og industri i nord. Statskraft har nå nektet etablerte virksomheter mer strøm for å klargjøre for denne politikken. Nord-Norge har overskudd av kraft, hvor Nordland har et stort overskudd. Om vi ikke klusser bort dette overskuddet til spekulasjonsforetak, som f.eks. kryptovaluttaanlegg, så har vi strøm til videre næringsutvikling. Med oppgradering av vannturbinene kan vi få 5-6% økning av vannkraftproduksjonen.

Med den foreslåtte elektrifiseringen vil vi nærme oss europeiske priser også i nord. Å subsidiere strøm til næringslivet er etter EØS reglene konkurransevridende og dermed forbudt. Det er på tide at alle nordnorske politikere våkner, uansett kulør.

Natur, samisk kultur, allemannsretten og fiskernes rettigheter skal trampes ned for å tekkes EU og storkapitalen. Etter Melkøya står olje- og gassplattformene for tur for strøm fra land, er det planer om.

Nei til tyveriet av strøm, natur og rettigheter. Vi må ut av EØS og få politikere som ikke overlater politikken til EU byråkratiet.