«Debatten» med Fredrik Solvang i NRK-TV 9. desember handlet om prisstigningen på strøm, og hva vi kan vente oss av dette på lengre sikt i «det grønne skifte»fra fossil til elektrisk energi.

I dette skifte skal også verdens bilpark skifte over til elektrisk energi i stedet for fossilt brensel. Det vil kreve store kraftmengder over strømnettet. Nå subsidieres el-bilen mye fra staten både ved innkjøp av nye biler og ved bruk. Bør vi fortsette med det?

En stor privat el-bilpark vil bli og er allerede, en betydelig belastning for strømforsyningen. Når mer kraft må skaffes burde den først og fremst gå til høgt prioritert offentlig samferdsel og andre høgt prioriterte områder i «det grønne skiftet». Det er kollektivsatsningen innen samferdsel som må prioriteres og subsidieres både ved anskaffelse og ikke minst ved lavere billettpriser.

Subsidieringen av den statlige el-bil satsingen til privatbiler må opphøre. Det vil føre til færre el-biler og lettelse i strømforbruket.

Aftenpostens «Innsikt» for desember handler mye om «det grønne skifte» der det nå foregår et lovløst kappløp om mineralutvinning i verdens havdyp. Verdens største gruveselskaper hevder at mineraler fra de store havdyp er avgjørende for at verden skal klare «det grønne skiftet».

Et enkelt elbilbatteri på 75 kW krever 56 kilo nikkel og 7 kilo mangan og kobolt. I tillegg krever en slik elbil 85 kilo kobber til bilens ledninger. Verdens mer enn 1 milliard forbrenningsmotorer som må byttes med elmotorer vil kreve mye mer metall enn det en samlet veden nå greier å produsere.

Våre fremste havbiologer advarer på det sterkeste å slippe laus storkapitalen på de store havdyp for utvinning av nevnte metaller. Det kan føre til store ødeleggelser av alt liv i havet. «Det grønne skifte» kan bli et skittent skifte om vi slipper kapitalkreftene til uten den sterke samfunnsstyring som må til på denne sektor.