Nylig kom en ny rapport fra Menon som viser at eksporten har stupt med 400 mrd på Høyres vakt. Ap vil snu dette. Vi trenger en ny politikk. Vi må ta på alvor de utfordringene vi har i dag. Bare da kan vi vi unnvike store problemer fremover. Den passiviteten regjeringen har utvist når det gjelder å legge til rette for nye satsinger på norsk industri og verdiskapning er vanskelig å forstå. Man kunne gjort noe med kapitaltilgangen. Man kunne hatt bedre ordninger for risikoavlastning fra virkemiddelapparatet. Men Erna Solberg og Høyre-regjeringa vil ikke, av ideologiske grunner.

Arbeiderpartiet vil ha en mer aktiv stat og ei ny industrisatsing for landet. Vi har ei målsetning om å øke eksporten med 50 %. Da trenger vi en aktiv næringspolitikk og et godt samarbeid mellom myndigheter, fagbevegelse, industri og næringsliv. Det har vært viktig før og vil være det igjen. Tenk vannkraft, industrireising og hjemfallsrett. Tenk oljefunn, Statoil og Oljefondet. Tenk handel, EØS og samarbeid. En ny og offensiv politikk er viktig for arbeidsplassene våre, for verdiskapinga og for at vi skal klare overgangen til et nullutslippssamfunn.

Frem til 2017 hadde Norge et handelsoverskudd med utlandet, noe vi har hatt siden 80-tallet. Nå er det over. Utviklinga har skjedd over tid, mens Erna Solberg og Høyre-regjeringa har sittet med makta. I forrige uke kom Norsk Industri, en NHO-organisasjon, med et varsku om mangelen på tilrettelegging for bruk av strøm og budskapet er at ting går for sakte. Denne uken uttrykker både LO og NHO bekymring for det som skjer med handelen mellom utlandet og Norge og mangelen på satsinger. Av alle land Menon har studert har Norge nå den desidert verste utviklinga i utenrikshandelen. Vi er sist, det er ingen under og det er ingen ved siden.

Det har i lang tid nå vært åpenbart at landet trenger flere i arbeid, flere varer å selge til utlandet og nye, grønne industriarbeidsplasser. Det krever aktiv tilrettelegging. I stedet har høyreregjeringen gitt skattekutt for de aler rikeste, avgiftsøkninger for folk flest og kutta i velferdsordninger for vanlige folk. De har satt verdensrekord i oljepengebruk og kutt i skattene til de rikeste. Men de leverer altså ikke resultater. Nå trenger vi et skifte.