Internasjonal handel har opplevd store forandringer etter pandemien og krigen i Ukraina. Før krigen hadde maritime klynger et viktig marked i Russland. Dette markedet ble bygget opp med betydelig hjelp fra norske offentlige aktører. I perioden 2014-2022 spilte diplomatisk og økonomisk støtte fra Innovasjon Norge en mer vesentlig rolle enn tidligere, da handelen mellom Norge og Russland var dominert av store erfarne foretak innen fiskeeksport. På denne måten klarte maritime klynger etter hvert å erstatte fiskeeksport med eksport av maritimt utstyr og teknologiske løsninger til Russland, men denne perioden er over.

Samarbeidet mellom Nord-Russland og Nord-Norge, som har vært høyt prioritert siden 90-tallet, er historie. Det norske konsulatet i Murmansk er stengt for lenge siden. Det er neppe klokt å forvente enighet om hva som kan gjøres nå etter at Norge har stengt konsulatet i Murmansk, representasjonskontorene til Innovasjon Norge, Norwegian Energy Partners og Norges sjømatråd i Moskva og St. Petersburg.

Les også

India, Kina og Russland i 2020. Trippelalliansen i Nordområdene

Nå er det vanskelig å se for seg at det på nytt skal utvikles tette handelsforbindelser mellom norske og russiske bedrifter, men utviklingen av maritime klynger i årene før 2022 viser at det under de rette forholdene er mulig å utvikle nye strategiske senter for norsk eksport til Russland. Kanskje er det på tide å flytte et strategisk senter for utvikling av det økonomiske forholdet mellom Norge og Russland selv om usikkerhet om den politiske utviklingen fremover blir en vesentlig faktor som vil påvirke handelsforbindelsene med Russland.

Forfattere:
Alexander Petrov, tidligere prosjektleder i Norges Eksportråd i Moskva
Nikolay Shavrov, tidligere seniorrådgiver i Innovasjon Norge i St. Petersburg