Dette er tredje skoleår på rad som er blitt amputert på grunn av Covid-19. I 2020 og 2021 endte det opp med at eksamen ble avlyst etter lang debatt. Det samme bør skje i år.Tidspunktet for å bestemme dette er nå, og ikke om en måned eller to.

For øvrig bør eksamensordningene endres, slik at eksamen blir mer i takt med tiden. I dag er systemet utdatert, uforutsigbart og urettferdig.

Årets avgangselever i grunnskolen og videregående skole har fått alle sine skoleår påhenholdsvis ungdomsskolen og videregående skole påvirket av Covid-19. Det har vært til og fra med vanlig undervisning, gult og rødt, samt hjemmeundervisning. Dette har gått ut overkvaliteten på undervisningen. Lærerne har ikke fått dekt hele pensum eller fått gittopplæring innenfor læreplanmålene. Tidvis har tiltakene variert mellom kommuner, og vært gjennomgående strengere i noen deler av landet enn andre.

Derfor mener jeg at særlig skriftlige eksamener blir uforutsigbare og urettferdig. Skriftlige eksamener er nemlig like for hele landet.

Et annet moment som nå taler sterkt for at eksamen bør avlyses er den nye Covid-19-strategien. Nå skal skolene drive på grønt nivå, og vi skal godta at elver og lærere blir smittet. Alle som blir smittet må sitte i karantene, og mister minimum en uke med undervisning. Når lærerne blir smittet mister hele klassen undervisningen. Dette er en ny type uforutsigbarhet som vil prege hele vårsemesteret.

Kunnskapsminister Tonje Brenna må derfor avlyse eksamen nå. Det vil gi elver og lærere ro i læresituasjonen, og gjør at de kan planlegge for best mulig undervisning og evaluering lokalt.

AUF mener at eksamensordningen må moderniseres. Et eksempel på dette er at dagens skriftlige eksamen kan avvikles og erstattes med flere mappeinnleveringer i løpet av året. På slutten av året kan en ekstern sensor gå gjennom mappen og gi en vurdering.

AUF ønsker at det det gjennomføres nasjonale forsøk der dokumentasjonsbasert vurdering erstatter den tradisjonelle eksamen. Også her må kunnskapsminister Tonje Brenna komme på banen, og vise vilje til å teste ut alternativer til dagens eksamensordninger.