Gå til sidens hovedinnhold

Ei stund sida statsråden har satt sin fot i en vanlig norsk kommune?

Tilsvar til Henrik Asheims «Rødgrønn kommunebløff».

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg hadde forventet en mer korrekt analyse av forholdene i norske kommuner fra en minister enn det jeg leser fra Høyres Henrik Asheim i diverse lokalmedier denne uka. Å påstå at kommunene går med såkalt «dundrende overskudd» og at «kommunene har solid økonomi» forteller meg at det er lenge siden Asheim har tatt turen ut av Stor-Oslo. For Asheims henvisninger til SSB om kommunenes egne rapporteringer gir et annet bilde av situasjonen enn det innbyggerne opplever.

Jeg er uenig i at kommuneøkonomi er noe de fleste av oss ikke tenker på daglig. Kommuneøkonomi kan ikke bare analyseres med de offentlige regnskapsrapportene, man må også se på situasjonen bak tallene. Da kan man se en virkelighet der kommunale tjenester lider på grunn av manglende midler.

Det er tjenestene innbyggerne skal få fra kommunene man må se på, og i de aller fleste kommunene har tjenestetilbudet blitt vesentlig dårligere de siste åtte årene. Det forteller meg at avstanden mellom statsråd Asheim og sånne som meg, en barnevernspedagog i en lut fattig kommune, er forbausende stor.

Det er nok lenge siden Asheim har vært i samtale med folka på gulvet. I så fall har han ikke lyttet til det som han har blitt fortalt. For det er ikke bare som ansatt at man merker at kommuneøkonomien er dårlig. For tiden i Høyres utstillingsvindu for kommunesammenslåingen, Senja kommune, merker innbyggerne sulteforinga godt.

Ungdommen har ikke ungdomsklubb, flere sykehjem er nedleggingstrua og vaktmesterne er underbemanna. Planlagte nybygg av barneskoler har måttet utsettes. Ja, i sommer er det så vidt kommunen har tatt seg råd til å klippe gresset utenfor de offentlige byggene. Høyresidens påstander om styrka kommuneøkonomi under denne regjeringen har vi på gulvet sett lite til. Sannheten er at prioriteringene til de blå først og fremst er til de som har mest fra før.

Det er spesielt at vi, i et av verdens rikeste land, har så lite penger at offentlige bygg ikke blir vedlikeholdt. At skolebyggene til barna våre forfaller. At det ikke er nok helsepersonell på sykehjemmene. At lokalpolitikere til stadighet må stå i frontlinjen og forsvare kutt i velferden til vanlige folk -bare fordi regjeringen ikke har sørget for tilstrekkelige rammeoverføringer til kommunene. Kommunene har ansvar for helt grunnleggende velferdstjenester i samfunnet, som for eksempel skole, barnehage og sykehjem. Vi fra SV har en litt annen opplevelse av dagens situasjon enn Høyre åpenbart har, og ser nødvendigheten av å styrke kommuneøkonomien for å kunne gi bedre velferdstjenester til innbyggerne. SV vil styrke kommunesektoren med over 10 milliarder mer enn den borgerlige regjeringen. Det skal vi finansiere med å velge velferd foran skattekutt til de som allerede har mest fra før. Med SVs kommuneøkonomi vil kommunene få et enda større handlingsrom enn de har i dag, og det trengs.

Sist. men ikke minst, så vil vi lytte til lærerne, helsefagarbeiderne, renholderne, vaktmesterne og alle de som jobber på gulvet. Det er nemlig der vi som politikere kan finne ut hvordan virkeligheten faktisk er. Det holder rett og slett ikke å være en passiv «skrivebordspolitiker» om man skal være en seriøs statsråd, Asheim!

Kommentarer til denne saken