Samiske spørsmål er i vinden. Samiske artister og kunstnere utmerker seg. Samisk reiseliv og mat nyter høy anerkjennelse. Men for samiske rettigheter og grunnlaget for samisk kultur, så stormer det selv på en relativt stille dag. Ofte er det orkan i kastene. Da krever det sin kvinne å stå stødig oppreist som samisk talsperson.

Derfor har vi valgt Silje Karine Muotka som presidentkandidat for NSR ved sametingsvalget. Den som kjemper for en positiv utvikling av det samiske samfunnet, må være beredt til å stå i stormen som ofte inntreffer uventet og kanskje også for saker som man ikke forventet noen diskusjon om i 2021.

Vår fremste talsperson skal evne å lede oss trygt mot fremtiden, selv når saker om samiske skilt og stedsnavn eksploderer og når samiske barnehageplasser blir kuttposter og sett på som “unødvendige utgifter” på kommunebudsjettet.

Det vil også være folk som vil jekke både henne, Sametinget og Sápmi ned. Om det er utbyggere, politiske motkrefter eller sterke mediehus i nord som bruker harde ord - så skal NSR stå stødig i arbeidet for å sikre fremtiden for de samiske samfunnene. Og vår presidentkandidat skal stå

Silje Karine Muotka står allerede i det.

Vi har sett og hørt at sjefen for et gruveselskap går til personangrep og urettmessig kaller henne løgner, fordi hun kjemper for reindriftsfamilier, utmarksbrukere og fjordfisket sin fremtid i Kvalsund.

Silje har blitt kalt “aktivist” og “sabotør” fordi hun fortsatt står i kampen for den samiske folkeviljen, og nekter å sitte stille og se på at at reindrifta blir fullstendig rasert i regionen. «Sabotasje-aksjonen» er at hun har sendt brev somforteller om hvilke krise Nussir-gruva vil skape for barn, ungdom, voksne og gamle i reindrifta. Det er stor fare for at mange blir presset ut for godt.

En samisk brevskriver bør passe seg. Formidler hun altfor godt samenes møte med den industrielle maskin, skal hun settes på plass, også av Stortingets menn.

Frank Bakke Jensen (H) har kalt det for bananrepublikk at Sametinget og Silje sender brev, og Kåre Simensen (AP) ble provosert og sa at når Stortinget har fattet vedtak, så må Sametinget akseptere det og ikke ytre seg mer om saken. Silje kjenner altså godt til det ta ytringsfriheten til samiske talspersoner vil bli forsøkt innskrenket i saker der storsamfunnet har bestemt noe annet.

Men Silje Karine Muotka er en sånn politiker som ikke lar seg påvirke av at menn med makt eller andre prøver å takle både henne og det samiske folket ut av debatten. Hun er ei som har et klinke klart fokus på vårt mål om en samisk fremtid for de oppvoksende generasjoner.

Silje er rett dame for å lede det samiske folket i 2021.

Hun er sjøsamen fra Nesseby som lærte seg samisk i voksen alder. Hun har selv kjent på den såre smerten fra fornorskningen, og hun forstår behovene til hele folket. Enten de bor i byen, uti fjorden, på vidda eller langs elva. Enten de driv med fiske, sau, gaming, betong eller reiseliv.

Hun er en strålende næringspolitiker. Hun står bak Sametingets satsninger på et samisk reiseliv og et variert næringsliv. Og i fiskeripolitikken er hun en så god talsperson for kystfiskeflåten i nord at hun fikk Sametinget nominert til årets navn av Fiskeribladet Fiskaren i 2019.

Silje er en allsidig samepolitiker med et godt øye for den samiske fremtiden. Hun har lang erfaring med både samiske barnehager, samisk kultur og samisk skolepolitikk. Hun er rett og slett ei stødig dame som kan få til endringer til det beste for det samiske folket.

Hun er vår presidentkandidat.