Mandag 26. april kunne en lese om kostnadene ved å bo i Tromsø. Dyrt har det uten tvil blitt, men en kan undres hvorfor det har blitt slik.

Tromsø styres nå i hovedsak av Arbeiderpartiet og en skulle forvente at arbeiderne ville være kjempefornøyd med politikken.

Arbeiderpartiet har selvfølgelig som et demokratisk parti lyttet til sine velgere, og nettopp av denne grunn kommer bompenger og piggdekkavgift. Ren luft er viktig, og når en ber om slikt, så burde folk vite at slikt koster.

En har her fått det en har bedt om, og her synes jeg folk bare burde glede seg over at politikerne for en gangs skyld har lyttet til velgerne sine.

Løft i flokk og god gammeldags dugnadsånd er det vi ser fra "arbeiderne", og de vet hva de vil. Det aller beste er at LO har ved sine lønnskrav satt "arbeiderne" i stand til å betale det det koster å bo i Tromsø.

Å redde klimaet og miljøet er viktig, og klimasaken er den viktigste saken politikerne har å løse. Etter at "arbeiderne" flyttet ut av den lille rødmalte stua ved grisehuset, har de åpenbart fått en følsom nese. De lukter nå forurensning bedre enn noen utdannet lavinehund kunne drømme om. Slikt vil koste, og det vil ikke nytte stort å klage.

Gleder meg til denne fantastiske støvfrie og rene luften som kommer - og flotte sykkelveier. Og er vi heldige, så kommer det bommer også på sykkelveiene, om ikke for annet enn å styrke følelsen av deltakelse. Alle skal med.