Tromsø kommune innfører nå piggdekkavgift som skal gjelde fra inneværende år. Hensikten er å bedre luftkvaliteten og redusere svevestøv.

Avgiften er på 1.400 kroner per år, med et mulig tilleggsgebyr på 750 kroner dersom du kjører med piggdekk uten å ha betalt på forhånd.

Intensjonen bak tiltaket er god, men tidspunktet for å gjøre det, er håpløst dårlig. Man bør unngå å belaste bilistene med ekstra avgifter, samme år som det i tillegg skal innføres et nytt system med bompenger.

I tillegg står vi midt i en pandemi der mange arbeidsfolk har mistet jobben og inntekten. Mange i Tromsø sliter tungt med å få endene til å møtes.

Her har politikerne tatt for mye Møllers Tran. Man kan ikke parallelt belaste folk med tre nye avgifter samtidig. Kommunen vil også midlertidig doble drivstoffavgiften, i tillegg til avgift på piggdekk og bompenger.

Det er mulig å tenke alternativt. En del av svevestøvproblematikken kan løses med økt driftsvedlikehold på veiene gjennom innkreving av bompengene. Når man om få år bygger ny Tverrforbindelse og flyplasstunnel får man dessuten mer trafikk inn i tunellene, som vil avlaste de store hovedveiene.

Et annet moment er at Tromsø er en vinterby med bratte bakker og småveier. Det må føles trygt å kjøre. For mange er piggdekk på skiftende og dårlig føre rett og slett et spørsmål om sikkerhet.

Når man gjør en samlet vurdering er det lett å forstå følgende: Den letteste avgiften å droppe er på piggdekkene.

Byvekstavtalen kommer. Den vil medføre bompenger. Saken er til behandling i Stortinget. En framtidig byvekstavtale vil være til gunst for fellesskapet, og innebærer nødvendige tiltak for å få i gang utbedring av det skrøpelige veinettet i Tromsø.

Hovedutfordringen for politikerne i Tromsø er å sikre et sosialt, rettferdig system som ikke rammer de med dårligst økonomi – og de som er nødt til å bruke bilen ofte. Kanskje kan Tromsø bli en pilot for testing av ny teknologi og andre løsninger som bidrar til å utjevne og differensiere?

Politikerne må også finne et tak for hvor mye den enkelte husholdning skal belastes per måned, et tak som må være lavere enn det som er planlagt per i dag.

Vi oppfordrer ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) til å lytte til protestene og fremme en ny sak til kommunestyret så raskt som mulig. Det vil være sosialt ansvarlig å droppe piggdekkavgiften. Den håndsrekningen fortjener innbyggerne å få.