Seksualitetsundervisning er noe vi alle har vært gjennom, vi var verken de første og kommer ikke til å være de siste heller. Kvaliteten på denne undervisningen er derimot varierende avhengig av hvor du befinner deg i landet. Dette påvirker i stor grad også lærdommen man får av den, en læring som kan komme godt med senere. Seksualitetsundervisning handler nemlig ikke bare om å kunne sette et kondom på en penis, men også om å skape trivsel og forståelse og respekt overfor andre.

I Troms og Finnmark har vi i fjor scoret dårligere enn andre fylker i Norge når det kommer til å bruke seksualitetsundervisningsmateriellet Uke 6. Uke 6, som fyller 10 år i år, er et gratis undervisningsmateriell til 1.-10. trinn. Det omhandler temaer som kropp, følelser, identitet, kjønn, trivsel og seksualitet. Hvert år i kalenderuke 6 gjennomføres en Uke 6-kampanje som er med på å engasjere skoler, politikere og helsetjenester til å styrke barn og unges seksualitetsundervisning. Årets kampanje heter «Trivsel i pandemien - #DIGseksualitet» og dens tema er trivsel i pandemien og digital seksualitet.

Koronapandemien, som først oppsto som verst i mars 2020, førte med seg lockdown, sosial distansering og digital undervisning. Dette ble en ny hverdag for alle. Vi alle trodde at dette BARE skulle vare i noen uker, men som viste seg i å vare i snart ett år. Selv om mange rapporterer at de har det bra, har i en undersøkelse til Sintef og UiO 86% av unge mennesker rapportert at de hadde det bedre psykisk og fysisk før pandemien. Dette er bekymringsverdige tall. Når det gjelder digital undervisning, så er det nok mange skoler som velger å fokusere mest på å lære det som blir på en eksamen. Da bortprioriteres seksualitetsundervisning når det er nå den betyr så mest og tar opp temaer som psykisk helse.

Gjennom flere år har det vært tilfeller med undertrykking mot samer i vårt kjære hjemfylke. Samer er et folk med lang historie i vårt samfunn, og har måttet kjempe en rekke kamper for å kunne overleve som kultur. Rasismen som en gang var, har derimot ikke stoppet opp slik den burde. Rasehatet har kanskje skiftet form, men den er fremdeles til stede. Mange opplever å bli slengt etter, og i noen tilfeller har det gått så langt som at enkelte som har blitt angrepet fysisk, bare på grunn av deres samiske opprinnelse. De har blitt kalt stygg når de går i sin vakre nasjonaldrakt, og har blitt kalt fjellfinn så lenge de kan huske.

Dette trenger ikke å være slik. Man kan jobbe målrettet mot dette på så mange måter. En av disse måtene er blant annet å ta i bruk Uke 6, som også finnes på nordsamisk. Den respekten man lærer da og samholdet man får til de andre skaper et trygt rom. Mange trenger denne tryggheten og bekreftelsen om at man ikke er mindreverdig bare fordi man er av samisk herkomst.

Ved å ta i bruk Uke 6, vil man få tilgang til flere ressurser som kan brukes innad i klassen og som går under flere kompetansemål. Undervisningen går da innom flere temaer som man kanskje ikke tenker at er en del av seksualitetsundervisning, som blant annet “Idealer, normer og forventninger”, “Relasjoner og følelser” og “Identitet”. Temaer som dette kommer godt med da man lærer om respekt for andre og skaper mer fokus rundt følelser. Man lærer at det er greit å ha forskjellige følelser, og at det er greit å prate med andre om det er noe. Dette må vi lære også nå som hverdagen er blitt så annerledes for så mange.

Dermed oppfordrer vi skoler i Troms og Finnmark, og skoler i hele landet, til å ikke bortprioritere seksualitetsundervisningen. Ta i bruk det som tilbys i Uke 6! Det er nå under pandemien temaer som psykisk helse, velvære og identitet gjelder for å få elever til å skape god trivsel i pandemien og undervisningen. Vi må skape trygghet i en usikker framtid!