Både Høyre og FrP drømmer om tunnel til Håkøya. Hvor har de tenkt å hente pengene fra?

Det er interessant å se politikere fra disse to partiene, som begge aspirerer til maktposisjoner i Tromsø kommune, bejuble en tunnelbygging til minst det dobbelte av hva ei bru vil koste.

Samtidig vil altså FrP si opp Bypakken og derved frata kommunen enhver mulighet for å finansiere ny forbindelse til Kvaløya!

Hvor har de tenkt å hente inn finansiering da? Fra ei Ap-Sp-regjering, som nylig i forhandlinger med Ap-Sp-styrte Tromsø ga småpenger til Byvekstavtalen?

Fra et storting som prioriterer Oslo-gryta og Vestlandet?

Nei, det holder de klokelig tyst om. Og dermed vil Tromsø sitte igjen uten noen slags ekstra forbindelse med Kvaløya i overskuelig framtid.

Den tyngste begrunnelsen for å bygge tunnel framfor bru, må være ønsket til store eiendomsbesittere i områdene sør for Eidkjosen om storstilt utbygging, samt hyttelandsbyen til Arctic Center i myrene ved Håkøybotn. Da ryker også Byvekstavtalen, som forutsetter en større nedgang i utslippene fra trafikken.

Skal Tromsø kunne utvikle seg videre, må vi satse på å gjøre det lettere for befolkninga på Kvaløya å velge buss. Store innfartsparkeringer foran bruhodet, gjerne som parkeringshus (så slipper folk å måke fram bilen på vinteren) og gratis shuttlebuss til Giæverbukta, UNN/UiT og sentrum.

Da vil trafikken over brua minske ytterligere, og vi vil kunne starte opp med en mye større boligbygging lenge før en ny bru er på plass. Til nå har trafikken over Samdnessundbrua sunket til 18.000 passeringer daglig, mye mindre enn Tromsøbrua på 21.000.

Det må bety at vi allerede i nærmeste framtid burde kunne starte utvidelse av boligbygginga, både i «byområdet» og i distriktene på Kvaløya, hvis altså tendensen fortsetter med nedgang i trafikken over brua.

Det som er viktigst for trafikkavviklinga er å få bygd den såkalte F2-forbindelsen under flyplassen, slik at vi avlaster rundkjøringene i Giæverbukta, som er korka i trafikkbildet nå.

Og kutte bort den helt unødvendige tunnelen mellom Breivika og Giæverbukta, som igjen vil frigjøre midler til gratis buss og F2.

Ellers har Ann-Sissel Enoksen (By og Land) helt rett i at kommunen i ny arealplan må gjøre det lettere å gi dispensasjoner til å bygge boliger i tilknytning til den eksisterende bebyggelsen også i områdene mellom «byområdet» og distriktssentrene på yttersida. Levende bygder er viktige skal vi kunne satse på kortreist matproduksjon og unngå avfolkning fra de mer spredte bygdene.

Les også

Vi, dritten i midten

Les også

Tromsø by må utnytte de menneskelige ressursene mye bedre enn i dag