Ifølge Altaposten er det stort flertall i kommunestyret i Alta for å be om råd fra innbyggerne om hvor kommunen ved en «skilsmisse» mellom Troms og Finnmark fylkeskommune, bør ha tilhørighet.

En rekke politikere, men også flere sentrale opinionsdannere i lokalsamfunnet, og personer i videregående skole og næringsliv, er positiv til å fortsette i storfylket sammen med Troms og ønsker ikke reversering, ifølge Altaposten.

Signalene fra kommunestyret i Alta viser også at et stort flertall vil be innbyggerne om råd om veien videre i en folkeavstemning, et minst like stort flertall er i tillegg motstandere av å reversere storfylket Troms og Finnmark.

Spørsmålet er hva som vil skje dersom politikerne anbefaler at Alta blir en del av Troms ved en skilsmisse, og om man skulle få tilslutning for dette ved en folkeavstemning. Mange i Alta føler større tilhørighet til Tromsø enn Vadsø.

Det kan gjøre den forventede skilsmissen mellom Troms og Finnmark svært krevende. Vedum og Støre har gitt et løfte de må holde. Men de har fått en kattepine i fanget – for uten Alta er det lite igjen av Finnmark. Å beholde et fylke med under 50.000 innbyggere med fulle funksjoner er neppe bærekraftig.

Her legges det ikke skjul på at kravet om nytt sykehus i Alta skal brukes for alt det er verdt som en brekkstang.

Ordfører Monica Nielsen (Ap) og gruppeleder Kristin Jensen (Ap) sier den politiske ledelsen i Alta er klar for forhandlinger med den nye Støre-regjeringen og den nye helseministeren. Den heteste kandidaten til posten er Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.

Der vil er målet være å få gjennomslag for flere sykehustjenester i Alta. Det skal få innbyggerne til å godta et framtidig Finnmark, med Alta innenfor de gamle fylkesgrensene.

Man kan si hva man vil om politikerne i Alta, men de er i sin fulle rett til å spille kortene på en måte som de mener best ivaretar interessene til innbyggerne i egen kommune. Om det er til beste for Finnmark, er et annet spørsmål som det er delte meninger om. Og om det er realistisk å få gjennomslag i en sak som bryter fundamentalt med Arbeiderpartiets helsepolitikk, er uvisst.

Det blir en het høst i Finnmark når boet etter ekteskapet med Troms skal gjøres opp.