Gå til sidens hovedinnhold

Dra på Lopphavet for en vernegalskap

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge skal redde verden og havet. Den lille kystkommunen Hasvik på Finnmarkskysten kan bli vernet i hjel og gå med i dragsuget.

-Dette er svært dramatisk. Frarøves vi havet, har vi ingen ting, sier en fortvilt ordfører Eva Husby (Ap) i den total fiskeriavhengige kommunen. Norske myndigheter har lagt planer om å verne de fiskerike havområdene rundt Sørøya, helt inntil fjæresteinene. Det betyr nesten hundre prosent av de kystnære havområdene rundt Hasvik kommune, og store deler av Lopphavet. Vernegalskap, mener lokalbefolkningen.

I løpet av sine snart 14 år som ordfører har Husby aldri hatt en sak som er så skremmende som denne verneplanen. Årsak: ingen kan fortelle hva vern egentlig innebærer. I et innlegg på Nordnorsk debatt beskriver hun situasjonen kommunen, som er fullstendig avhengig av fiskerinæringen, har havnet i.

-Vi får en følelse av at fakta blir dysset ned, bevisst eller ubevisst, sier Husby.

Verneomfanget og arrogansen kommunen blir møtt med fra sentrale myndigheter, har ført til sterke reaksjoner og massiv motstand mot de omfattende planene, og det faktum at det hersker kaos rundt hva de egentlig medfører.

Men noen restriksjoner har kommunen erfart allerede. Da Hammerfest Energi Bredbånd ville bedre nettet for hasvikingene og legge en fiberoptisk kabel til Sørøya, ble svaret blankt nei med henvisning til verneplanene. Først etter klage snudde statsforvalteren.

Hasvik kommune er ikke imot vern av sårbare områder. I sin høringsuttalelse til myndighetene blir blant annet vern av korallrev ved Sørøya applaudert av så vel kommunestyre som lokalbefolkning. Kommunen har kommet myndighetene i møte med et konstruktivt forslag om vern av ca. 1500km2.

Staten svarer med å kreve mer enn det dobbelte: 3045km2, noe som nesten tilsvarer hundre prosent av kommunens kystnære område.

I forslaget til verneforskrift er det listet opp en rekke forhold som vil bli forbudt, selvfølgeligheter som blant annet utslipp og forsøpling. Men på slutten presiseres det: «Opplisting av tiltak er ikke uttømmende». Det kan med andre ord komme mer.

Dette, samt en reportasje NRK hadde på nett 13. april, gjorde Husby enda mer betenkt. For i reportasjen: ««Norge sier havet er vernet – samtidig pågår det utbredt fiske», kommer det klart fram at den norske verne-metoden slett ikke er i tråd med internasjonale standarder for hav-vern. Norge feil-rapporterer til FN, hevdes det. I områder som allerede er vernet, fiskes det fortsatt, både kommersielt og på fritidsbasis, og det er i strid med vern.

Havforskningsinstituttet er kritisk. –Norge har ikke definert hva marint vern skal oppnå, ifølge en av forskerne.

Til høsten skal et nytt rammeverk for FNs Konvensjon om biologisk mangfold vedtas. Norge var en av de første nasjonene til å slutte seg til konvensjonen. Nå er det på tide å oppgradere og tydeliggjøre blant annet hva vern skal innebære.

Lopphavet er det desidert største foreslåtte verneområdet til havs her i landet. Det er også et svært viktig område for fiskerinæringen langt ut over Hasvik kommune.

Det er et minstekrav at folk får vite hvordan inngrep fra offentlige myndigheter vil påvirke hverdagen og livene deres. I denne saken blir befolkningen i Hasvik overkjørt. Statsforvalteren har også innsigelser til at kommunen reviderer egen areal og kystsoneplan nå, og mener den må vente til vernet er gjennomført. Da kan det opprettes dialog om hvordan området skal forvaltes…

Men da frykter folk i Hasvik at det er for seint.

Kommentarer til denne saken