Tiden vi er inne i er blant de dystreste periodene i russisk historie. I fremtidens historiebøker vil vi lese om en brutal krig, en svært aggressiv utenrikspolitikk og terror mot egen befolkning. Men regimet i Kreml møter også motstand. DOXA, et russisk studentdrevet medium som skriver mot krig, diktatur og alle former for diskriminering og vinner av årets studentfredspris er en viktig del av dagens motstand i Russland. Denne uka besøker de Tromsø.

DOXA startet i 2017 som et studentmagasin ved ved Higher School of Economics i Moskva, et av de mest liberale universitetene i Russland. DOXAs synlige politiske engasjement kom med lokalvalget i Moskva i 2019, da valgkommisjonen stoppet de fleste uavhengige kandidatene. Sommeren 2019 ble det store protester i Moskva som ble slått ned med makt. DOXA argumenterte for at alle kandidater skal ha like muligheter til å stille til valg. De informerte om protestene, opplyste om hva slags rettigheter man har dersom man blir tatt av politiet, samlet inn penger for å betale bøter og advokatstøtte for arresterte studenter.

Engasjementet for de uavhengige kandidatene skapte en debatt om hvorvidt universitetet skulle involvere seg i politikken. Mens debatten pågikk fortsatte DOXA å avsløre systematiske feil ved flere russiske universiteter. En plagiatavsløring førte til at DOXA mistet sin status som studentorganisasjon, og ble til et uavhengig media. DOXA-redaksjonen åpnet dørene for studenter fra flere universiteter i Russland og mangfoldet av universitetsaktuelle tema vokste – de skrev om misbruk og kjønnsdiskriminering i akademia, om uregelmessig opptak ved prestisjeuniversiteter, om #metoo-saker og mye annet.

23. januar 2021 kom opposisjonspolitikker Aleksej Navalnij tilbake til Russland. Hans umiddelbare arrestasjon førte til en del protester. Flere utdanningsinstitusjoner truet sine studenter med utestengelser dersom de deltok. Fire av redaktørene i DOXA publiserte en video, hvor de argumenterte for at det ikke finnes noe lovmessig hjemmel for slike trusler. Den 14. april 2021 ble de arrestert, anklaget for å ha oppfordret mindreårige til «ulovlige handlinger som utgjør en risiko for deres liv og helse» . Arresten skapte engasjement; DOXA-redaktørene ble støttet fra verdenskjente akademikere internasjonalt og fra akademikermiljø i Russland. Konflikten ble fremstilt som en «clash» mellom den gerontokratiske eliten og ungdommen.

Da Russland invaderte Ukraina 24. februar i fjor, var DOXA blant de første i Russland som kalte invasjonen for en krig og uttrykte sin fulle støtte til Ukraina. De ble erklært for utenlandsk agent allerede 28. februar, og dermed nettstedet blokkert i Russland. I mars startet de med et daglig nyhetsbrev, hvor fokus er å informere om russiske angrep og forbrytelser i Ukraina, om antikrigsaksjoner, om myndighetenes represjoner mot egen befolkning og hvordan klare seg i en dyster hverdag.

DOXA skriver daglig om protest- og motstandsaksjonene som finner sted i Russland. Dette er aksjoner som myndighetene gjerne prøver å tåkelegge. Flere ganger har myndighetenes websider blitt hacket. Et hundretall militære vervekontorer rundt omkring i landet er blitt satt fyr på; jernbanespor som det russiske militære bruker blir stadig ødelagt.

DOXA har også bidratt til dokumentasjonen av politiske arrestasjoner og myndighetenes represjoner mot det sivile samfunnet (20 467 arrester for antikrigsaktiviteter ble dokumentert i 2022). De offisielle menneskerettighetsorganisasjonene som Memorial, Sakharov-sentret og Moskvas Helsingforskomite er stengt og erklært uønsket av myndighetene. De som fortsatt kan dokumentere overgrepene er slike felleskap som er desentraliserte og spredte rundt i Russland – basert på crowdfunding, med anonyme bidragsytere, oftest uten formelle strukturer, uten faste adresser, uten juridisk ansvarlige personer. De er ikke synlige, men de er viktige.

I 2017 startet DOXA med fire redaktører. I dag er de 21 bidragsytere pluss et ukjent antall anonyme informanter i Russland. De har over to hundre tusen følgere på ulike sosiale plattformer. DOXA står for universelle verdier og menneskeverd, og representerer et håp for et fremtidig annerledes Russland. Det de gjør nå er av historisk betydning.

DOXA kan du møte 9. februar på Tromsø bibliotek og byarkiv, og 10. februar på UIT Norges arktiske universitet.