Jeg er storfornøyd med at mitt innspill til partiprogrammet for SV ble vedtatt under landsmøte i mars. SV vil fjerne dokumentavgiften på boligkjøp for førstegangskjøpere i kongeriket.

Dokumentavgiften legger en sten til byrden for unge i boligmarkedet og går utover egenkapitalen. De fleste av oss har kjøpt en bolig, og like mange har betalt dokumentavgiften på 2,5 prosent. Noen gjør det uten å reflektere over den, mens andre forstår ikke meningen med den og opplever at den er unødvendig og gjør boligkjøpet enda dyrere enn det de hadde tenkt. Kjøper man en bolig til 3 millioner, blir det 75 000 ekstra til dokumentavgift, og så kommer tinglysningsavgift.

dokumentavgiften kom på plass i 1976, som en erstatning for den såkalte stempelavgiften. Begrunnelsen var at en dokumentavgift var lettere å administrere. Fra 80-talet har satsen ligget på 2,5 prosent.

Dette en ren fiskal avgift, uten noen direkte sammenheng med kjøp og salg av bolig. Den har opp gjennom årene skaffet gode inntekter til staten, og man kan se på den som en form for skatt.

Hvert år ramler det inn gått over åtte milliarder i dokumentavgift til statskassen i forbindelse med kjøp og salg av boliger.

Dokumentavgiften er en vilkårlig skatt uten god begrunnelse. Den ilegges noen eierformer, for eksempel selveierboliger, mens andre eierformer som borettslag slipper unna. Dokumentavgiften går spesielt ut over førstegangskjøpere siden de ikke har opparbeidet stor egenkapital og derfor må lånefinansiere den eller ha tilleggsikkerhet for den.

Når jeg i min jobb som finansrådgiver for DNB sitter sammen med en kunde og gjør beregninger på hva de kan klare i kostnader, må i mange tilfeller boligdrømmen nedskaleres når vi blant annet tar høyde for en renteøkning på fem prosentpoeng. Jeg erfarer, når jeg er i møter med boligkjøpere, og spesielt førstegangsetablerere, at det er en del kostnader man ikke tenker på.

Den første kommentaren jeg får fra kundene er ofte at de synes budsjettet er for høyt, men når vi har jobbet oss igjennom det blir det gjerne omvendt.

Det er rett politikk å fjerne denne urettferdige avgiften, og SV begynner med førstegangs kjøpere.

Med hilsen Tommy Berg, Sosialistisk Venstreparti