«Per nå ser jeg ingen grunn til å stramme inn på restriksjonene» sa Camilla Stoltenberg for en god stund siden. Hun mente selvsagt at på det nåværende tidspunkt, eller bare «nå» ser hun ingen grunn til å foreta seg noe. «Per nå» er et synonym til «på det nåværende tidspunkt» men også til «dags dato», «i dag», «hittil», «for tiden», «nå om stunder», «til denne dag», og «i skrivende stund» (hvis man skriver). «Per», foruten å være et guttenavn, er latin og betyr gjennom, ved, med, på, for eller fra – etter som man trenger det.

Per nå er ikke noe spesielt uttrykk per se, som er latin og betyr i seg selv, men brukes per i dag av stadig flere personer. Per nå har jeg aldri brukt det. Det virker som om jeg per omgående kommer til å skifte mening. Og det gjør jeg jo ikke. Jeg har følelsen av at per nå er en trussel mot meg om at jeg ikke må komme her og komme her og innbilde meg at det jeg nå mener varer særlig lenge. Det betyr at jeg skifter mening flere ganger pr dag men mener akkurat dette per nå. Man vil jo nødig bli oppfattet som ikke å være per kasse.

Jeg blir nervøs av sånt. La oss si at vi opplever meningsskifter to ganger per innbygger per dag, som blir 10 millioner meningsskifter per dag dersom vi bare regner med de som har meninger. Etter mitt syn bør synonymet per nå bekjempes per fas et per nefas, som for de synonymtomme individer betyr med alle midler eller mer latinsk med rett og urett. Bekjempelsen er imidlertid, per nå et nesten umulig foretak i og med at uttrykket brer om seg som virus i nesebor. I Dax18 her om dagen telte jeg ett per nå per deltager, femten per nå-er per da.

Jeg tror per nå brukes per i dag av personer som har dårlig tid. I Dax18 har man alltid dårlig tid. Taletiden per deltager er meget kort slik at man må bestemme seg for hva man skal si før programlederen stiller spørsmålet. Det innebærer at det ikke er sammenheng mellom spørsmål og svar per nå i Dax18 selv om debatten foregår per Teams. Jeg har per dags dato ikke opplevd at noen debattanter har tatt seg tid til å si på det nåværende tidspunkt fordi da er tiden ute.

Noe sjeldnere har jeg hørt per nå bli brukt i betydningen subito som er italiensk og betyr på røde rappen. Pell deg ned av lyktestolpen per nå er mindre brutalt enn SUBITO!! Det er mere swing over subito! Med per nå i denne sammenhengen betyr at du må vurdere å klatre ned av lyktestolpen akkurat i dette øyeblikket eller kan du la være.

Jeg har heller ikke hørt per nå brukt når man spør sin kjære om man skal åpne en flaske vin per nå. Det ville vel oppfattes som at det er nå eller aldri.

Arbeiderpartiet bruker per nå veldig ofte. Der i gården er det viktig å klargjøre hva man mener per nå og at det er per nå. De andre partiene, særlig høyre og Frp kritiserer dem for det. Per nå signaliserer et annet standpunkt per i morgen, som de kaller vingling. Men det er ikke nødvendigvis riktig, da man godt kan bruke per nå per i morgen og likevel mene det samme som per i går.

Bruksområdet for per nå er med andre ord veldig snevert. Det begrenser seg til Dax18 og lignende etablissementer der man vil signalisere at det jeg står for nå er midlertidig men at det er meget viktig at jeg står for det per nå. Derved er strengt tatt debatten slutt. Ferdig snakka på en måte, hvilket den også er per nå.