Allerede onsdag var Hærens Ingeniørbataljon på plass ved Badderen for å vurdere forholdene på stedet der brua over E 6 hadde kollapset. Veien mellom Finnmark og resten av landet er avskåret.

Forsvaret ønsket å etablere en midlertidig bro over elva, og etterlot ingen tvil om at det kan gå raskt, og åpne for ferdsel for ambulanser og annen kritisk beredskap, liv og helse.

Statens Vegvesen insisterer på sin side på å frakte sin egen nødbru fra et beredskapslager helt fra Molde, og har ikke henvendt seg til Forsvaret for bistand.

Statens Vegvesen vurderer at dette er den beste løsningen, en mulig raskere løsning ved hjelp fra Forsvaret er ikke aktuelt, opplyser sjefingeniør i Statens Vegvesen, Gunnar Magnus Haugen til Nordlys.

Det virker merkelig at statsforvalter Elisabeth Aspaker lar dette passere når hun er øverste ansvarlige for beredskap i Troms og Finnmark.

Er det virkelig slik at Statens vegvesen kan avvise bistand fra Forsvaret og tillate seg å stenge for en veiforbindelse mellom nord og sør i mer enn to uker, og i tillegg kalle det for «god nasjonal beredskap»?

To uker uten veiforbindelse ville aldri blitt akseptert om brua på E8 i Hundbergan ved Tromsø hadde kollapset, om E6 over Hamarøya hadde blitt stengt – eller om sporet på Vestfoldbanen hadde blitt ødelagt.

Her lukter det prestisje lang vei. Elisabeth Aspaker bør vurdere å overstyre Statens Vegvesen og be Forsvaret om bistand, slik hun har fullmakt til.

Mener virkelig statens representant i Troms og Finnmark, eller ledelsen i Helse Nord for den saks skyld, at beredskapen i nord er ivaretatt ved at sjuke mennesker skal fraktes i båt inn og ut av ambulanser på begge sider av ei flomstor elv? Eller omkjøring på flere hundre kilometer via Finland?

Dette holder ganske enkelt ikke, Aspaker. Eventuelt må det være ment som en spøk. Særlig når vi forstår det slik at Forsvarets bistand ikke er i konflikt med en mer varig løsning fra Vegvesenet.

I tillegg kan vi være trygge på at den norske sendrektigheten ved landets hovedferdselsåre, og statsforvalterens aksept for å avvise å benytte Forsvarets ressurser til raske og effektive løsninger, allerede har blitt behørig notert av den store naboen vår i nord.