Gå til sidens hovedinnhold

Dette handler om langt mer enn pølser

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Uttalelse fra Målselv Venstre sitt årsmøte 27. januar 2021:

Målselv Venstre ser med bekymring på at Nortura sin ledelse og logistikere bruker økonomiske modeller og analyser for å flytte virksomhet bort fra Andslimoen, og oppfordrer Nortura til å gjøre en revurdering av logistikken innenfor sitt produksjonsløp. Den utredede flyttingen av pølse- og farseproduksjon fra anlegget på Andslimoen til Vestfold eller Rogaland medfører at 40 ansatte fagarbeidere kan miste sitt arbeid i Indre Troms.

Nortura eies av over 17.700 bønder i et samvirke. Nå vil de gjøre sine største investeringer i sin historie ved å bygge sin framtidige matindustri i Sør-Norge. Nortura uttrykker at de vil sikre norske forbrukere lokal, bærekraftig og trygg mat fra gårder i hele Norge og sørge for at det er landbruk og arbeidsplasser i hele landet. Det er hva de sier, men gjør de dette?

Det er nasjonalt uttrykt at landbruks- og matsektoren skal bidra med arbeidsplasser og næringsliv over hele landet. En stor del av denne verdikjeden er Nortura. En så kraftig reduksjon av Nortura Andslimoen handler om langt mer enn pølser. Landbruk og matproduksjon er et nasjonalt anliggende, et område staten også understøtter både politisk og økonomisk. Den sentrale delen av jordbrukspolitikken utformes i de årlige forhandlingene mellom Staten og landbruksorganisasjonene. Flere av tilskuddsordningene er differensiert ut fra geografisk lokalisering.

Samtidig som bøndene gjør sitt beste for en bærekraftig virksomhet med lavere klimaavtrykk, legger Nortura opp til en utstrakt sentrallagring på Østlandet før kjøttvarene igjen skal distribueres ut til alle deler av vårt langstrakte land. Dette gir enda mer tungtransport på veiene, mer CO2-utslipp, og mindre motiverende å bidra til klimamålene.

Arealer i Sør-Norge omstruktureres til grasproduksjon for melk og kjøttdyr, mens egnede landbruksarealer i Nord Norge ikke blir fullt unyttet. Det er derfor sannsynlig at også økt kjøttproduksjon i sør er faktorer som vektlegges når Nortura vil stoppe sin foredling av kjøtt på Andslimoen.

Matvarekjedene- og forbrukermakta påvirker også Nortura sine disposisjoner. De tre store matvarekjedene NorgesGruppen, Coop og Rema har sine hovedlager og distribusjon på Østlandet fra henholdsvis ASKO Vestby, Coop på Gardermoen og Rema på Vinterbro. Nortura har overlatt sin distribusjon til ASKO og synes å følge dennes strategi fremfor egne og nasjonale målsetninger.

Nortura kan gjøre opp regning uten vert om de i sin konsekvensanalyse ikke estimerer råvareprodusentenes framtid i den nordlige landsdelen. Det er all grunn til å tro at råvarer av beste kvalitet fra det arktiske landbruket blir stadig sterkere etterspurt i framtida. Da må produsentene finnes. Avgjørelsen om å stanse pølse- og farseproduksjonen ved Andslimoen ligger ene og alene hos bøndenes eget samvirke Nortura.

Kommentarer til denne saken