Det må ha vært dramatisk for de som var tilstede når ordfører Gunnar Wilhelmsen åpnet kommunestyremøtet 27. april med å referere et brev fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap): Regjeringen vil ikke gå videre med å forhandle om en byvekstavtale med Tromsø nå.

Den er utsatt. Ingen ser ut til å vite hva som egentlig skjer.

I Tromsø diskuteres det nå to pakker; en bypakke og en byvekstavtale. Det er forvirrende, men statusen er altså den at Tromsøs innbyggere fra i høst skal begynne å betale bompenger for å finansiere en bypakke. Gulrota ved innføringen av den, som flertallet i kommunestyret la til grunn, var at regjeringen skulle komme med en enda bedre avtale – en byvekstavtale – etter det. Nylig sa regjeringen at forhandlingene snart kunne starte, men dette trekker de seg fra.

Mye kan sies om den vedtatte bypakken. Fra Rødts side endte vi med å stemme mot den, både i kommunestyret og på Stortinget, fordi den ikke løser problemene Tromsø står i. Når bompengene kommer gjør den lite for at flere skal kunne velge bort bilen.

Flertallet i kommunestyret fjernet penger til utbygging av kollektivfelt på fastlandet og Kvaløya. De fjernet flere nye sykkelveger. Innfartsparkering på Kvaløya ble det ikke penger til. Det som prioriteres er ny veg, men veg som løser lite.

Godt over en fjerdedel av pakken går til en ny riksveg i tunnel fra Breivika til Langnes. Det er neppe prosjektet de fleste etterspør, men det blir verre:

Et flertall i kommunestyret tok ut også ut ny veg forbi flyplassen for å heller finansiere det i byvekstavtalen. Den nye tunellen vil komme ut ved postterminalen, men trafikken må nordover til Workinntunet først og inn i samme køa som alle andre. Den nye brua til Kvaløya, som også er i pakken, vil også havne i samme kø som i dag. Den nye vegen forbi flyplassen, som kunne ryddet opp i noe av dette, vet ingen om det blir noe av etter regjeringens beskjed. Kaoset er komplett.

Over hele Norge opplever folk et prissjokk. Det bør tas i betraktning når det vurderes om man kan kreve inn bompenger for en pakke som dette.

Senterpartiets Sandra Borch sa i valgkampen i 2021 at Tromsø skulle få mange milliarder mer – totalt opp mot 10 milliarder. Det virket det vel aldri som de skulle innfri, men kostnadene etter krigen i Ukraina gjorde det enda mer urealistisk. Likevel, at det kanskje ikke blir noen byvekstavtale i det hele tatt hadde få forventet.

Regjeringen kan likevel prioritere. Samme dag som regjeringen trakk finansieringen til nye tiltak i Tromsø kom en rapport fra Naturvernforbundet. Den sier at regjeringens planer om å bygge motorveier i Sør-Norge koster over 200 milliarder ekstra fordi de skal bygges etter 110 km/t-standard heller enn 90 km/t-standard.

Kommunestyret i Tromsø burde stille tydelige krav til regjeringen. Vi har hengt etter andre store byer og nesten ikke fått statlige samferdselsmidler. Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Tromsø kan ikke tolerere denne behandlingen fra partikollegene i regjering. Tromsøs innbyggere kan ikke pålegges bompenger for å finansiere en dyr riksveg, i alle fall ikke under disse omstendighetene.

Om regjeringen må utsette bypakken og byvekstavtalen, må de i hvert fall bruke statlige midler på en ekstraordinær satsing på kollektivtrafikk med flere avganger og lavere priser. Det er ett tiltak som faktisk kan treffe.