Norled AS har driftet fergesambandet Svensby – Breivikeidet i snart 10 måneder, med oppstart 1. januar 2021.

I 60 år driftet Bjørklid fergerederi det samme sambandet med moderne ferger som hadde salong på andre dekk med betjent cafe. Bygdefolk og reisende var svært fornøyd med rederiets håndtering av ferge sambandet.

Ny anbudsrunde i 2018/2019 - og den «vant» Norled AS. De kom med MF Høgsfjord (1992). MF Høgsfjord er en bilferge av typen SKS 75, bygget i 1992 for Rogaland Trafikkselskap med plass til 75 PBE og 400 passasjerer,

MF Høgsfjord er en ferge som kan transportere biler og folk i et lukket fjordsamband. Men også der har trafikanter vært kritiske fordi ferga ikke klarte å følge de oppsatte rutetidene.

MF Høgsfjord trafikkerte Høgsfjord-sambandet Lauvvik – Oanes. Ved østavind klarte ikke ferga å legge til kai i Lauvvik. MF Høgsfjord er ei delvis åpen ferge og med lave porter i front og akter.

Den har noe man ikke kan kalle kafe på bildekkplan, og den har to øvre dekk som er så smale at det er vanskelig å komme ut av bilene under overfarten.

Bygdefolk og reisende oppdaget allerede de første dagene i januar at dette var en ferge som var totalt uegnet til å trafikkere Ullsfjord-sambandet.

Svensby – Breivikeidet er et samband der halve strekninga er med «åpent Nordishav» i nord. Det medfører at det på vind av nordvestlig, nord og nordøstlig retning kan være «grom og malabarisk» og gi havsjø med store «bårer og skavel»

I tillegg er innløpet på Breivikeidet havn trangt og vanskelig når «han står på» med kuling og storm fra nord.

MF Høgsfjord er ikke bygd for å trafikkere «åpent» hav strekke og dermed blir det ofte at ferga ligger ved Svensby fergekai.

Hovedanklagene går på følgende:

  • Ved sterk vind blir bilene på dekk vasket med sjøvann.
  • Øvre dekk så trangt at sjåfør og passasjerer ikke kommer seg ut under overfarten, med de konsekvensene det kan få ved brann eller andre ulykker.
  • Det samme gjelder på hoveddekket når tre biler står i bredd med hverandre.
  • Det er merket for bevegelseshemmede, men blir ikke fulgt opp slik det bør gjøres.
  • Kafé-forholdene er under enhver kritikk – de reisende er satt 50 år tilbake i tid.
  • MF Høgsfjord må ofte innstille ruter fordi den ikke er i stand å trafikkere Ullsfjordsambandet – fordi den er ikke en ferge som kan trafikkere åpent hav strekke.

Sjøfartsdirektoratet må omklassifiere Ullsfjorden, slik at klassifiseringa er i tråd med virkeligheten.

Bjørklid fergerederi trafikkerte Ullsfjordsambandet fra juli 1960 – da med MF Hamperokken som hadde plass til 17 biler til MF Goalsevarre og MF Vaggasvarre som var store og moderne ferger som trafikkerte sambandet i vind og sol til stor tilfredshet for bygdefolk og reisende.

Vi som er avhengig av Ullsfjordsambandet og alle reisende fra fjern og nær godtar ikke i to år til å ha MF Høgsfjord. Vi forlanger ei lykket ferge som kan transportere folk og biler etter oppsatt ruteplan.

Lyngen er en reiselivskommune og de fleste turistene kommer fra Tromsø eller skal til Tromsø og Tromsø lufthavn. Ved dagens manglende kvalitet på ferga over Ullsfjord, medfører det store tap for alle reiselivsbedriftene i Lyngen.

En annen konsekvens av dette er at bygdefolk og tilreisende kjører om Nordkjosbotn når man skal til eller fra Tromsø. Sett i et miljøperspektiv er det helt uakseptabelt.

Vi skriver snart 2022 og det er 52 år siden de første menneskene gikk på månen. Det var et lite skritt for et menneske, men et enormt skritt for menneskeheten.

Ved Norled AS sin overtakelse av fergesambandet Svensby – Breivikeidet er vi tilbake til før Bjørklid fergerederi begynte med biltransport over Ullsfjorden i 1960.

Det aksepterer vi ikke lenger – bestemmende myndighet- sett inn ei LUKKET ferge som KAN trafikkere biler og folk trygt mellom Svensby og Breivikeidet etter oppsatt ruteplan.