Kjære kommune- og fylkespolitikera i Øst-Finnmark!

Er dere virkelig så lettlurte at dere trur på eventyr og troll? Der kommer en med store ord og noen plansjer, som lover gull og grønne skoger i øde marker. Skyter ut store tall, og naive som mange er, så tar de ordene for god fisk, uten å verken se hva som befinner seg bak plansjene eller mannen med de store ordene.

Har noen av dere egentlig undersøkt hva som er bak eventyrfortellingene? Virkelig lest og bladd, og åpnet øynene? Hvis noen av dere tar seg tida til det, så vil dere fort se at arbeid for 150 personer etter to år er redusert til 1,5 årsverk, der de ansatte pendler til og fra kun for å kontrollere at alt durer og går.

Dere vil også se at eventyrfortelleren kun forteller det, eventyr. Det er stort sett ikke gull og grønne skoger å oppdrive i arktisk ødemark. Det har flere kommuner lenger sør i landet bittert erfart. Gullet ble til gråstein, de fagre ordene ble tatt med vinden og eventyrfortelleren tok den fargerike kappen av og gikk. Flere steder lengre sør er ikke eventyrfortelleren velkommen lenger, de har gjennomskuet han. Da søker man mot nord, der mange tydeligvis fremdeles tror på usynlige forgylte slott, skjult bak blå fjell.

Det dere derimot vil se, bak fasaden, er slitne reineiere som daglig kjemper for å få nok mat til reinen sin og der reinen tar andre veier enn før under flytting, grunnet blafrende vinger 200 meter opp i lufta.

Dere vil se innbyggere som sørger over tapet av uberørt natur, som nå vurderer flytte. Stillhet og øde vidder finnes ikke lenger. Turister som før kom hit av samme grunn, søker nå andre steder å besøke. Og er dere ekstra uheldige, så finner dere konkurser og uopprettelige ødeleggelser av områder der både natur og mangfold i dyrelivet er redusert.

Snipp snapp snute, der var eventyret ute. Hva da?

Sett dere litt inn i alle lovnadene, ja det kreves mye arbeid, mange dokumenter som må leses, men til slutt og sist er det verdt det, for vi lever ikke i en forgylt eventyrverden men i det virkelige liv.

God lesing og søk kunnskapen! Den finner dere verken i eventyrene eller hos eventyrfortelleren.