Fredag den 19. november ble Galleri Synvis åpnet på adressen Strandskillet 3. Det er kunstneren Synvis Nordin som står bak både etablering og drift, godt hjulpet av gode venner og gode støttespillere.

For første gang i Tromsøs kunsthistorie får vi altså et galleri etablert av en av byens egne kunstmalere. Det skulle altså ta godt over 200 år før dette kunne la seg gjøre, eller sagt på en annen måte: Det va fa`n mæ på tide!

Galleriet består av til sammen 15 kunstverk, alle malt av Nordin. I et siderom til galleriet har Nordin innredet sitt eget atelier.

Blant de 15 utstilte bildene, finner vi også kunstnerens to nyeste verk, nemlig «Krig og fred» og «The Wall». I tillegg kan man se det nylig malte bildet «Fjellkatedralen», som jeg vurderer til å bli kanskje et av kunstnerens aller mest kjære og kjente malerier, i alle fall her i Tromsø. Aldri så du Tromsdalstinden malt på denne måten!

De to førstnevnte titlene setter søkelyset på dagsaktuelle, globale utfordringer, slik bare Nordin kan det. Dette er to monumentale, sterke og symboltunge bilder, der det virkelig blir opp til den enkelte å tolke kunstnerens intensjon og mening. Bildenes store detaljrikdom forsterker naturlig nok dette inntrykket.

Nordin maler innenfor den naivistiske tradisjon, og i Norge er han etter min mening den ledende kunstneren innenfor denne sjangeren. Dessuten: Uavhengig av sjanger fremstår i tillegg Nordin i dag som en av landets mest kreative og spennende malere.

Dette er en påstand jeg underbygger ved å vise til bildenes originalitet, aktualitet, kraft og energi. Hans palett er uovertruffen, dristig, utfordrende og leken, og hans motiv-valg er så absolutt «i tiden», enten han maler bilder av historisk karakter, eller bilder som angår den tida vi lever i, her og nå.

Nordin har alltid noe å melde, alltid noe på hjertet, et hjerte og et liv dedikert til det å skape, til det å male, til det å være kunstner.

Etter 40 år som profesjonell maler har Nordin etter hvert opparbeidet seg et stort og trofast publikum, særlig her i Tromsø.

Nå kan omsider alle som elsker og verdsetter hans kunst få muligheten til å følge han enda tettere, ved at Galleri Synvis endelig har latt seg realisere. Vil gjerne benytte anledning til å takke alle gode krefter som har gjort denne etableringa mulig. En stor takk også til avdelingsdirektør i Tromsø kommune, Kari Henriksen, for en flott tale, da hun offisielt åpner galleriet.

Sagt om Synvis

Nora Kiil, kulturarbeider Tromsø, 2016:

«Det er mange som lar seg begeistre av dine bilder, og det mange som kjøper dine bilder. En kunstinvestor, som sitter på en stor samling av dine malerier, uttalte en gang at «en gang vil flere forstå hvilken stor kunstner du er». Det tror også jeg.»

Frode Haverkamp, kunsthistoriker og seniorkurator ved Nasjonalgalleriet, 1994:

«Samlet sett vitner arbeidene til Nordin om overskudd og fortellerglede, som på tross av fordreininger og fargelegginger, legger for dagen en kompromissløs ærlighet i å reflektere indre og ytre erfaringer.»

Øystein Nordang, Oslo, kunstsamler, 2014:

«Det er nesten litt motvillig jeg har kjøpt noen av Nordins bilder. Spesielt «Nordens Paris», et verk i verdensklasse, burde så absolutt hengt på et offentlig sted i byen».

Helge Matland, kulturjournalist i avisa iTromsø 2010:

«Nordin har et svært godt blikk for detaljene. I detaljene plasserer han gjerne også en symbolikk, som trekker bildet ut av det umiddelbare, hverdagslige og konkrete, og gir et videre innhold enn det vi ser ved første blikk.»

Kristin Josefine Solstad, kunstsosiolog Tromsø, 2018:

«Mange av Nordin verker bringer glede og humor med seg, kombinert med alvoret. (…). Nordin har stor innlevelsesevne, noe som vises tydelig i hvordan han forholder seg til alt levende, både mennesker, dyr, steiner, lys og alt vi omgir oss med. (…): Uansett hvor i verden vi kommer fra, vil vi kjenne oss igjen i møtet med Nordins verker.»

Jan Vincens Johannesen, Kristiansand, kunstmaler og lege, 2020:

«Jeg må bare innrømme at jeg ikke har hørt om Nordin tidligere. Dette er selvsagt en skam, siden bildene hans er utrolig bra.»

Til neste år blir Nordins kunst å se på Nasjonalgalleriet, der han på den store åpningsutstillinga er representert med verket «Heksebrenning».

Galleri Synvis holder åpent hver tirsdag og torsdag mellom klokken 14 og 19. Hjertelig velkommen!