I disse dager har Tromsø fått nok et besøk av en atomdrevet amerikansk ubåt. La meg først si at jeg unner mannskapet ombord god rekreasjon i Tromsø, og håper de får se et spektakulært nordlys. Imidlertid kunne vel både rekreasjon og forsyninger vært oppnådd selv om ubåten holdt seg utenfor norsk område. Og frakten kunne vel norske marinefartøy bistått med.

Å plassere en atomubåthavn i Nord-Norges største by med anløpstillatelse til angrepsubåter som kan være utstyrt for å avfyre krysser-raketter med atomstridshoder som kan nå russisk territorium, er galskap. I en spent situasjon med nervene i høyspenn kan en bombe rettet mot Tromsø bli avfyrt ved et teknisk uhell i en teknologisk verden som blir mer og mer automatisert og fjernstyrt. Et skremmende eksempel på denne utviklingen er amerikanernes bruk av droner mot terrorister som gjerne dreper minst 100 ganger så mange uskyldige sivile som terrorister.

Hovedformålet med norsk NATO-medlemskap er å beskytte lille Norge mot eventuelle trusler fra vår store nabo i øst. Det kan synes som om norske myndigheter ikke skjelner mellom norske forsvarsbehov og USAs stormaktsinteresser. Amerikanernes ønske om atomubåthavn i Tromsø inngår nok primært i USAs mål å «leke» verdenspoliti og supermakt i forhold til Russland og Kina ved blant annet å kunne true Russlands viktige atomubåtbase på Kola-halvøya. Dermed kan Tromsø lett bli krigsarena i en konflikt mellom USA og Russland som kan oppstå mange steder i verden, eksempelvis i Midt-Østen eller Svartehavet. Konflikter som ikke har noe med norske (eller amerikanske) forsvarsinteresser å gjøre.

Tidligere forsvarsminister Bakke-Jensen svarte nei på spørsmål om det var aktuelt med anløp til atomubåthavna i Tromsø av strategiske atomubåter. Spørsmålet om det er aktuelt å tillate anløp i Tromsø av atomubåter utstyrt med krysser-raketter står ubesvart. Jeg har derfor følgende spørsmål til nåværende forsvarsminister Enoksen: 1) Kan han garantere at atomubåten som har annonsert anløp(er) til Tromsø tirsdag 11. januar 2022 ikke har atomvåpen ombord? 2) Er det uaktuelt å la angrepsubåter utstyrt for å avfyre krysser-raketter med atomstridshoder få anløpe norsk havn?