Arne Pedersen signerer i Nordlys et innlegg 19/11 hvor han er sterkt kritisk til både havbruksnæringen og fylkesrådet i Troms og Finnmark. Han titulerer seg som fisker fra Vestre Jakobselv i Finnmark. Her kan det være verdt å nevne at Pedersen også er en profilert Ap-politiker gjennom mange år.

Men det viktigste å nevne er at Pedersen, fylkesrådet i Troms og Finnmark og havbruksnæringen i stor grad deler samme mål:

At mer av verdiskapingen skal bli igjen langs kysten.

Sjømatnæringen, som inkluderer både havbruk, fiskeri og industri, er landets klart viktigste distriktsnæring. Det viser en fersk ringvirkningsrapport fra Menon Economics, Nofima og Norce.

Les også

Fylkesrådet, unntatt SV, forsvarer laksemilliardærerenes evige rett til fjordene i nord

Verdiskapingen i næringen er stor. Troms og Finnmark er med en verdiskaping på 11,8 milliarder kroner rett bak Møre og Romsdal på topp. Den samlede sysselsettingseffekten er ifølge Menon, Nofima og Norce på 12.700 ansatte i landets nordligste fylke. I en næring hvor hver arbeidsplass er mer lønnsom enn andre næringer i Fastlands-Norge.

Disse arbeidsplassene er lokale, uansett hvor eierne sitter. Lerøy sysselsetter 710 mennesker i Troms og Finnmark, Salmar 270, Cermaq 260, Grieg 220 og NRS 160, for å nevne noen.

Næringen bidrar i høyeste grad også til fellesskapet lokalt. Med arbeidsplasser, personskatt og selskapsskatt. Dette skaper verdier. Dette bygger lokalsamfunn. Det er Wilsgård fiskeoppdrett AS i Torsken på Senja et godt eksempel på.

Det er nettopp dette havbruksnæringen (og fylkesrådet) kjemper for. Muligheten til fortsatt å ha kapital til å investere i distriktene, for å skape nye arbeidsplasser og bygge lokalsamfunn. Når Pedersen anklager oss for å kjempe hardt mot skatt, handler det som han påpeker om innretningen av skatteforslaget.

Vi kan ikke ha en skattemodell med normpriser, som gjør at selskaper betaler skatt for inntekter de ikke har tjent. Det vil legge videreforedling- og landindustrien brakk.

Vi må ha en skattemodell som ikke motvirker investeringer på land.

Og vi må ha en skattemodell som legger igjen mer av inntektene lokalt.

Slik grunnrenteskatten er foreslått, vil Oslo kommune bli den største vinneren av mer skatt fra arbeidsplasser i Troms og Finnmark. Er det Arne Pedersens mål?

Sjømatnæringen har et spredt eierskap. De børsnoterte og utenlandskeide oppdrettsselskapene er også opptatte av å opptre ansvarlig og i takt med sine lokalsamfunn. Samtidig forstår vi engasjementet for lokalt eierskap.

Alle som ønsker lokale eiere, bør være bekymret for effekten av skatteforslaget.

På toppen av selskapsskatt og grunnrenteskatt, kommer den særegne formuesskatten som bare rammer norske eiere. Med nye verdsettelsesregler av tillatelser, er det enda dyrere for selskapet å ha lokalt eierskap.

Med det samlede skattetrykket vil flere selskaper nærme seg 100 prosent beskatning.

Konsekvensen av denne skattepolitikken kan bli at lokale eiere velger å selge seg ut. Paradoksalt nok: Fordi det er bedre for selskapet.

Men det er ikke en ønsket situasjon for kysten. Vi ønsker at det skal være mulig med lokalt eierskap i næringen. Og den oppfatningen tror vi Arne Pedersen deler.