På øya Shetland er det torsdag formiddag ikke mulig å bruke hverken telefoner, internett og datamaskiner, opplyser politiet. Årsaken er store skader på en undersjøisk kabel, skriver BBC.

Ifølge BBC fører ødeleggelsen også til problemer for næringslivet, da mange butikker ikke kan ta betalt med bankkort etter at to kabler til øya er ødelagt. Den første hendelsen skjedde forrige uke, og denne vil bli reparert på lørdag, ifølge kanalen.

Dette viser at krigen mellom Ukraina og Russland har gått over i en ny og farligere fase. Et desperat Russland som ikke oppnår fremgang på slagmarken, er villig til å ta i bruk stadig kraftigere virkemidler mot de vestlige nasjonene som forsyner Ukraina med våpen.

Norge forsyner ikke bare Ukraina med våpen, vi forsyner også Europa med gass som erstatter tidligere russiske leveranser. Det setter Norge i en særlig sårbar situasjon som mål for sabotasje.

Det hører med til bildet at de siste dagene er syv russiske statsborgere arrestert i ulike deler av Norge for det som ser ut til å være ulovlig etteretningsvirksomhet, blant annet kartlegging av infrastruktur med droner, deriblant på Svalbard og ved Tromsø lufthavn.

Norske myndigheter må håndtere dette i spennet mellom å understreke alvoret, samtidig som man ikke utløser panikk. Det siste er det heller ingen grunn til. Det er ingen fare for et russisk, militært angrep mot norsk territorium, eller et annet NATO-land.

Putin vet utmerket godt hva det betyr, og han kvier seg i det lengste for full konfrontasjon. Men neste steg på Putins liste over eskalering kan bli hybride anslag mot sivil infrastruktur og økonomiske forstyrrelser, også mot Norge. I rekkefølge kan det være snakk om internettkabler. el-forsyning, vannforsyning og så til slutt reelle trusler mot gassleveransene våre til Europa.

Målet er å gjøre hverdagslivet vårt vanskelig og skape usikkerhet og frykt. Vi må stå imot, men hver og en av oss kan og bør også ta våre forhåndsregler, og følge kloke råd fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Dette er en farlig situasjon. Da er det viktig at statsministeren og andre medlemmer i regjeringen nå, som torsdag morgen, fortsatt holder jevnlige pressekonferanser med både informasjon og beroligelse. Det bidrar til trygghet befolkningen trenger.