Gå til sidens hovedinnhold

Det norske samfunn i det kommende stortingsvalg

Den sittende regjerings mål synes fortsatt å være at hver enkelt menneske skal være sin egen lykkes smed ved å utnytte og skape seg rikdom og makt, skriver John Lyngstad.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge er et langstrakt land – lenger enn Italia. Men der har man fra gammel tid valgt å legge hovedstaden midt i landet. Men der valgte man å lage gode veier fra hver provins som sluttet seg til Roma som hovedstad. I Norge ligger vår hovedstad Oslo i den sørligste delen av landet, der den vesentlige delen av offentlig makt er samlet. De fleste reisemulighetene ut av landet har utgangspunkt fra Oslo. Det skal kunnskap, erfaring, kontakt, tid og penger for å til et møte med sentrale personer i statsforvaltningen. Det samme gjelder for å ta en utenlandsreise for oss i nord. Reisemulighetene begrenser seg ved at vi ikke har tog der vi kan legge oss om bord om kvelden og utføre våre ærend i Oslo neste morgen. Der finnes bare en hovedvei som er svingete og nesten totalt uten flere kjørefelt. Skal du ta buss eller kjøre med egen bil tar det tid og koster penger. Derfor er det godt at Sp nå går ut med forslag om å få staten til å ta økonomisk ansvar for den kostnadsforskjellen mellom oss som bor nordover i landet og de som bor nærmere Oslo. En annen måte kunne jo være å flytte Stortinget og regjeringen med hele statsforvaltningen til et sted i Nordland. Det kunne bli Bodø, til eksempel. Her har vi ren luft og plass nok til husvære som ikke ligner en menneskesilo der du må tåle fravær fra egne utendørs aktiviteter med mer.

Vi synes vi har et av verdens vakreste og rikeste land med ren natur og naturressurser spredt over hele landet. Det er våre politikere som med støtte av menn med sans for utvikling og sentralisering med profitt for øyet, som er ansvarlig for den negative utviklingen landet har hatt de siste 70 årene. Men det er den sittende regjering i denne periode som med sin sentraliseringsiver har gitt Distrikts-Norge et dødelig støt. Vi finner det igjen i en mengde tiltak som berører næringsliv og bosetting. Men jeg finner det nok her å nevne regjeringens forsøk på å gjøre fiskerinæringen om fra å være det viktigste næringsgrunnlaget for bosettingen langs vår lange kyst. Dette ved å gjøre kvoteordningen om fra å være et vernetiltak for å beholde størrelsen på fiskeressursene langs kysten, til at kvoter skulle gjøres om til et salgsobjekt og selges på auksjon. Det ville nok kjøpere både i inn- og utland synes om. Men hva med bosettings langs kysten om politikerne når videre fram med sin sentralisering?

Den sittende regjerings mål synes fortsatt å være at hver enkelt menneske skal være sin egen lykkes smed ved å utnytte og skape seg rikdom og makt. Dette skjer bl.a. ved at større kjøpesentra kan gjøre rimeligere innkjøp enn småbutikkene ut i Distrikts-Norge. Selv Coop som skal være medlemmenes egen butikkjede har høyere priser på de små avdelingene i distriktene enn i de større byene. Det samme gjelder for alle typer spesialforretninger som har trukket til seg kundene til de større stedene. Du kan ikke lenger gå til den lokale forretningen i nærområdet å finne det meste av det du trenger. Mange flytter derfor bort. Veinettet nordover er spinkelt og dårlig utbygd, og jernbane blir for dyrt i forhold til større tiltak i sentrale områder. Nå arbeides det med et veiprosjekt like nord om Oslo med flere kjørefelt lagt opp til å kunne øke farten til 120 km. På et kart i en større avis for en tid tilbake var det tegnet inn jernbanenettet på det sentrale Østlandet, der sporene satt like tett som rynkene på en fin gammel dame. Men jernbane til den andre enden av landet i nord? Men som vår alles Erna skal ha sagt: Det bor så få i nord. Da bør det være på tide å spørre hvorfor det er slik at våre rike naturressurser skal være vidt åpen for mennesker med penger og makt og salgsvare ut av landet, mens distriktene tømmes for folk som flytter sørover for å få del i den velstanden vår stat kan by på. Vi er glad for at USA med sin interesse for forsvar i nord, fikk norsk regjeringen til å stanse nedbyggingen av forsvaret i nord. Norge skal fortsatt være et land som bryr seg om hvordan folk i hele verden har det. Men 1. bud for regjeringen må være å styre landet slik at bosettinga i hele landet har like forhold.

Men det må også gjøres mye for å gi barn og unge en oppvekst som gir tilhørighet. Dette i et samfunn som gir sosial kunnskap og opplevelse av nærhet og fellesskap i familie og nærsamfunn. Jeg er født og oppvokst og har levd i en kommune med kombinasjonsdrift fiske og jordbruk. Der var fedrene borte på fiske det meste av året. Mødrene var alltid heime med ansvar for barn, hus og fjøs med dyr. Guttene fikk ansvar for utearbeid med ved, hente vann når brønnene ble tørre om vinteren og annet forfallende arbeid. Jentene arbeidet stort sett inne med karding, spinning, sying og matlaging. Dette ga kunnskap og ferdigheter i praktisk arbeid og læring i å ta ansvar, og dette ga opplevelse av tilhørighet til heimplassen, familie og naboskap. Som gammel skolemann (86 år) vil jeg gråte over se dagens ordning der familiens største fellessamling er når barna kommer heim fra barnehage og skole, og foreldrene fra en strevsom dag på jobb. Alle sliten og trøtt. Mor er ofte fristet til å lage middag av posemat eller ferdigmat. Dette fører igjen ofte til mangel på kunnskap om matlaging for barna. Etter middag skal noen av barna på fritidsaktiviteter. Heldigvis! Mens andre driver rotløs ut på gata. Men ingen får skikkelig læring i praktisk arbeid eller ansvar, og heller ikke sosial læring og til å leve i nærfamilie, storfamilie eller nærsamfunn. Vi trenger samarbeid mellom ei ny regjering og eksperter på god samfunnsbygging. Dette kan også gjøres ved å gi de unge som skal etablere seg kunnskap om det å skape en god heim. En heim som gir trygghet og god sosial utvikling. Til å få til en slik endring vil jeg sette Sp øverst på ønskelista ved høstens valg, og dagens regjeringspartier med Frp på absolutt nederste plass.

Kommentarer til denne saken