Æ skriver dette da min datter på 14 år, som virkelig vil ha en jobb ikke stiller i nærheten av kravene som må oppfylles for å bli vurdert. Kjempetragisk i mine øyne at det skal være slikt.

Kravene i dag er jo at de må være over 16 år, helst 18 for å kunne vise at de kan være en ansvarsfull person som kan gjøre en jobb på lik linje med eldre personer.

NAV forteller at det er et stort behov for å importere arbeidskraft? Hvorfor har ikke NAV gjort noe med denne aldersgruppen, har man glemt at disse KAN utføre arbeidsoppgaver og burde bli løftet opp i NAVs systemer på en slik måte at man faktisk kan si man former neste generasjon i arbeidsmarkedet. En glemt gruppe som faktisk er i stand til å jobbe. Størst av alt er gevinsten på sosiale ferdigheter!

Vel kan det være en underliggende årsak til at arbeidsmiljøloven er blitt så komplisert og at det er ønskelig at ungdommer IKKE skal ta i et ærlig dags arbeid før de er 16-18 år? Eller er det en underliggende årsak at om de er 18 år er de en rimelig person å ha i bedriften hvor det er ganske store åpningstider? Æ tenker at man kan sørge for å ha et stort og inkluderende arbeidsmiljø i hele landet med å benytte seg av ungdommene. Er det alltid bekjentskaper som gir de beste kandidatene?

Har vi et samfunnsproblem? Ja vil æ si, vi er delaktige i å forminske den sosiale kompetansebygginga som de trenger. De får ikke muligheten eller sjanser til å bevise noe, fordi de er for unge.

Sjøl hadde æ sommerjobb fra æ var 13 år gammel, både å plante trær og på rekefabrikk. Det var kjempepositivt å jobbe samt få utbetalt lønn for arbeidet.

Og hva kan Tromsø Kommune tilby?

De har fint lite attraktive arenaer i Tromsø hvor de kan være, det er blitt populært å henge på BK i byen og de oppholder seg mer via sosiale medier og der foregår vel det mange vet, alt mulig. Det er ei heller å legge under en stol at mange havner i uheldige miljø og situasjoner. Hvorfor? Fordi det er ikke NOE attraktivt for ungdommene, de har ikke mye å bedrive tiden med og det er meget få muligheter å få seg en jobb. Alle ungdommene er faktisk ikke opptatt med fotball, turn eller lek.

Klubbene som er et sosialt tilbud, er ikke det eneste «behovet» ungdommene har. Disse arenaene sliter faktisk også med utfordringer, mobbing og uønsket adferd er lik der som i skolegården, på bussen, i byen o.s.v.

De trenger å komme seg opp og ut, få erfaringer for å kunne vokse opp til å bli trygge på seg selv. Nettopp av den enkle årsak at de er i en alder som er «midt i mellom» nå og da, kan vi sørge for at de vokser opp med å kunne få LOV til å bli inkludert på en arbeidsplass. Dette er noe de virkelig kan lære ved å få jobbe. Få ansvar og føle på at de har en forpliktelse ovenfor en bedrift.

Sommerjobber som utlyses via Tromsø kommune er raskt ansatt av bekjentskaper og det sier æ da det er et faktum. Sånn er det blitt.

Æ har snakket med «småjobbsentralen» men det er liten aktivitet der. Dette er faktisk en underliggende «avdeling» i Tromsø kommune. Covid sørget for mange restriksjoner og en bør da åpne opp for å være mer «på» når det kommer til tilbud for ungdommene.

Æ vil gjerne OPPMUNTRE kommunen til å sørge for at det nå rettes et mye større fokus på nettopp denne aldersgruppen 14-17 år. Æ oppmuntrer bedrifter å melde inn oppdrag eller ønsker til nettopp småjobbsentralen, da er man en pådriver til å gi ungdommene en meningsfylt oppgave. Om det er ønske om kortvarig eller langvarig, så er det vel like naturlig at en kan anse en «sommerjobb» som en prøvetid.

Kontakt Jonny Røsok Hansen (Kultur/Ungdom), en pådriver for småjobbsentralen.