Formålet med pinsa er at vi alle skal minnes den Hellige ånd, som i sin tid slo ned i hodene på apostlene, slik at de kunne begynne å tale i tunger.

Dog er det verdt å merke seg at man måtte vente helt til år 325 e. Kr, før Den hellige ånd ble offisielt vedtatt på kirkemøte i Nikea. (I tillegg til troen på Faderen og Sønnen, som tilsammen utgjør selve trosbekjennelsen). Den hellige ånd ble for øvrig vedtatt med knappest mulig flertall.

Nu vell: I dag befinner Den hellige ånd seg i himmelen, og at de kristne i sin tid valgte å sende den dit, og ikke til helvete, som jo var alternativet, er både logisk og forståelig. (Tror det må være første gang jeg bruker ordet logisk i en tekst som handler om religion.)

Om ordet hellig: Når noe skal helliggjøres, bestemmes og utføres det som som oftest av noen menn, helt vanlig menn av kjøtt og blod, selv om de har tittelen biskop eller pave. Når noe, som foreksempel en bok, et menneske, en ånd, et bygg, en plass eller en hendelse blir helliggjort, innebærer det at dette objektet blir gjort både ufeilbarlig, uforanderlig og uangripelig. Det hellige er hellig, punktum finale, og skal behandles og respekteres deretter.

De kristnes hellige bok, kalles som kjent for Bibelen, og da blir spørsmålet: kan man etter forgodtbefinnende endre på bibelens ord og innhold, står man fritt til å tolke bibelens ord inn den samtiden man til enhver tid lever i, snu kappa etter vinden, så og si?

Innafor kirka i dag er det flere og flere som snakker om helvetestroen, som om den var en noe obskur, ubetydelig del av den kristne troen og forkynnelsen. Noe som aller helst må gjemmes bort. Det synes jeg er vanskelig å forstå. Det blir som å bare fortelle halve Sannheten, som å lyve. Ifølge Bibelen skal man som kjent ikke lyve, da det er et brudd på Guds hellige ord, og siden den som lyver synder, så vil han/hun havne, ja, lukt i helvete. Det ene følger naturlig det andre.

Bibelen taler da vitterlig både klart og tydelig både om himmelen og helvete, og disse begrepene er etter min mening en av bærebjelkene, ikke bare i den kristens tro, men i så å si nesten hver eneste religion. Troen på himmel og helvete henger selvsagt nøye sammen med troen på det syndige menneske, og troen på et liv etter døden, der det syndige og uomvendte menneske havner i helvete, mens det frelste menneske havner i himmelen.

Denne «fiffige konstruksjonen» har vært helt sentral for å få et folk «bastet og bundet til masten», det vil si, til å tro på, og innordne seg, den kristne tro. Denne tenkinga er/var så sentral innenfor religiøs tenking, at alle de fire store verdensreligionene opererer med samme oppskrift. Innenfor islam kan man til og med reklamere med/lokke med 21 jomfruer, som bonus, hvis du omvender deg til deres tro.

De siste 100 årene har det foregått, slik jeg ser det, nærmest en kampanje fra såkalte «liberale teologer», med det formål å avvikle hele helvete. Mulig årsak: Sviktende kundegrunnlag og utdatert, religiøs retorikk. Det passer seg liksom ikke å snakke høyt om helvete, til en opplyst, moderne befolkning.

Til disse teologene vil jeg si: I dag er det jo, i alle fall i visse kretser, svært så populært «å kalle en spade for en spade». Var det en i flokken som forstod dette, så var det gamle, gode professor Ole Hallesby, som i en radiopreken i 1953, blant annet sa følgende:

«Jeg taler sikkert til mange i kveld, som vet at de er uomvendt. Du vet at om du stupte død ned på gulvet i dette øyeblikk, så stupte du like i Helvete (…). Dette vet jeg fra Bibelen. Der ser jeg hvor stor og god Gud er. Han har påtatt seg å sørge for at ikke en av oss kommer i den evige fortapelse (les: helvete), uten at han har talt ut med oss».

I denne artikkelen har jeg ikke nevnt Satan med et eneste ord, selveste sjefen «down under». (Måtte Gud forby!). Jeg ber herved om unnskyldning for akkurat det.

Mitt pinsebudskap til de kristne er: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Dere har rett og slett en jobb å gjøre, med å gjenreise Guds, hellige ord! Kjør på!