I lys av oppjusteringen av Forsvarets beredskap har det i den siste tiden kommet flere advarsler om svakheter i vårt forsvar. NOF-leder Torbjørn Bongo har poengtert det mange analyser av Forsvaret har advart om i flere år. Et av de største problemene Forsvaret står overfor nå er en kritisk personellmangel som kan gå ut over vår forsvarsevne.

Det er svært viktig at vi tar advarslene om personellmangelen i Forsvaret på alvor, og umiddelbart starter arbeidet med å forbedre situasjonen.

Det har lenge vært offentlig kjent at Forsvaret mangler personell. Behovet for personell ble trukket fram ved den forrige forsvarssjefens fagmilitære råd i 2019. Så sent som for to uker siden skrev F-35 pilot Morten Hanche i Adressa at de nye kampflyene ikke fungerer optimalt grunnet manglende personell. At man ikke tar seg råd til å ansette nok personell for å drifte Norgeshistoriens største offentlige investering godt nok er uholdbart og viser en total mangel på respekt for skattebetalernes investering på over 70 milliarder.

Personellmangelen angår både tekniske spesialister og operativt personell. Flere av disse stillingene krever en utdanning på opptil 6 år. Det viser for det første at arbeidet som er gjort frem mot i dag ikke har vært godt nok. For det andre understreker det at vi ikke har tid til å utsette dette problemet til bedre økonomiske tider. Krigen i Ukraina har gjort at vi må se på utfordringer vi tidligere hadde privilegiet av å kunne overse.

Forsvaret er for lite i dag, og har ikke de ressursene det trenger til å gjøre de oppgavene samfunnet forventer av dem. Det er nyttig en gang iblant å påminne politikere og offentligheten om at en stats viktigste oppgave er å sørge for innbyggernes sikkerhet. Når det nå kommer frem utfordringer i forsvarsstrukturen som setter forsvarsevnen vår i tvil må vi som samfunn ta det på det aller høyeste alvor.

En del nøkkelpersonell står i fare for å bli overarbeidet når vi nå øker beredskapen i Forsvaret. Det er skremmende at vi allerede på et fremdeles lavt beredskapsnivå møter disse utfordringene. Overarbeidet personell øker faren for ulykker og setter personellet i en eventuell fare. Det er respektløst å ikke ta disse bekymringene på alvor fra personell som daglig jobber med våpensystemer og utstyr som kan innebære en stor risiko, og er noe vi aldri hadde godtatt i andre bransjer.

For at Forsvaret skal løse sitt samfunnsoppdrag trenger de bedre finansiering, mer utstyr og mer personell. Sikkerhetssituasjonen etter at Russland gikk til angrep på Ukraina gjør disse manglene svært kritiske. Forsvaret, som skal beskytte oss gjennom krise og krig, trenger en sterk grunnstruktur. At vi allerede nå ser utfordringer i denne strukturen, er alarmerende. Vi skylder Forsvarets personell å ta deres utfordringer på alvor. Det er vanskelig å si hvordan neste konflikt vil se ut, det eneste som er sikkert er at tomme F35 uten nødvendig teknisk vedlikehold ikke kommer til å beskytte noe som helst.