Koronasertifikatet trengs for at vi skal kunne reise i Europa igjen. Og kanskje kan det bidra til å gjenåpne samfunnet litt raskere. Men sertifikatet skaper også forskjeller mellom dem som bor i og rundt Oslo og resten av landet.

Alle skal få sertifikatet, men bare de som er fullvaksinerte eller har hatt covid-sykdom får et sertifikat som er gyldig i flere måneder. Ikke-vaksinerte må teste seg for å få sertifikatet. Det vil antakelig være gyldig i 24 timer fra en hurtigtest og et par-tre døgn etter en PCR-test.

Likebehandling av vaksinerte og ikke-vaksinerte forutsetter altså enkel og billig tilgang til koronatester.

Færre vaksinerte i distriktene

I dag skjevfordeles vaksinene mellom kommunene, slik at Oslo og enkelte andre kommuner får flere vaksiner på bekostning av resten av landet. Derfor er snart en langt større andel av befolkningen vaksinert i Oslo-området enn i resten av landet.

Det betyr at mange Oslo-borgere kan reise karantenefritt på sydentur eller til Sverige allerede i dag. Færre fullvaksinerte i resten av landet innebærer at langt flere må bli hjemme i vente på vaksine eller være i karantene etter en eventuell utenlandsreise.

Dersom koronasertifikatet også skal brukes ved større arrangementer i Norge, øker forskjellen mellom å være vaksinert og ikke-vaksinert. Og mellom kommuner som får mange vaksiner, og kommuner som får få vaksiner.

Tilgang til billig testing

Tilgang til koronatesting er sentralt for likebehandling.

I Tromsø har kommunen stort sett hatt god kapasitet til å teste alle. De som skal reise har måttet betale noen hundre kroner for en attest på prøvesvar.

Men akkurat nå har vi hatt en smittebølge, og kommunen har da måttet bruke testkapasiteten til smittesporing gjennom testing av nærkontakter av smittede. Mange små kommuner sliter dessuten med testing uavhengig av smittesituasjonen.

Den som vil dra på reise må dermed teste seg privat. I dag koster det ca. 1000-2500 kroner avhengig av testmetode. For en familie på fire koster testing altså flere tusen kroner. Feriebudsjettet blir da fort spist opp av dyre tester.

I distriktene kan det være langt til nærmeste sted der man kan teste seg. Finland tillater innreise dersom man er vaksinert eller har testet seg, men Norge har ikke testkapasitet på grensene. De som vil reise til Finland må kanskje kjøre en lang omvei for å bli testet først. Først etter gjennomført test kan de kjøre over grensen.

Dyre jobbreiser

I dag er det dyrt å sende en uvaksinert arbeidstaker på en nødvendig reise. For ikke-vaksinerte nord-norske arbeidstakere blir reisen både lang og dyr.

For å være sikker på at man får testresultatet før flyet til utlandet går, kan det være klokt å reise til Gardermoen dagen før. Testen på Gardermoen koster ca. 2.500 kroner. Før hjemreisen trenger man en ny test. Etter ankomst på Gardermoen må man gjennom ytterligere en test. Kanskje må man vente lenge på å bli testet. En ekstra natt på hotell kan være lurt for å rekke flyet hjem. Hjemme venter ti dager i karantene.

En fullvaksinert ansatt i Oslo drar bare rett til Gardermoen. Koronatest trengs bare etter innreise til Norge. Dette fordi mange land ikke krever test av vaksinerte personer.

Næringslivet i områder med få vaksiner har en klar ulempe i forhold til Oslo-området.

Innenlandsk bruk av koronasertifikat

Regjeringen har varslet at koronasertifikatet skal brukes til større arrangementer, for eksempel konserter og fotballkamper. Det er uklart hvordan testing av ikke-vaksinerte skal skje og hvem som skal betale for testene. Er det arrangøren eller den som vil delta på arrangementet?

For TIL og Bodø/Glimt kan det bety færre tilskuere på tribunene – og lavere inntekter. Jeg tror at mange velger å se kampen på TV dersom man må betale godt over tusen kroner for å se kampen på stadion. Skjevdelingen av vaksiner betyr at flere av Vålerengas supportere er vaksinerte og derfor blir det enklere for dem å fylle tribunene.

Nye regler i juli

I juli kommer de felleseuropeiske reglene om koronasertifikat. De krever at man likebehandler vaksinerte og ikke-vaksinerte ved at man tilbyr billige og tilgjengelige koronatester. Testingen bør være nesten gratis og tilbys ved grenseovergangen før man krysser grensen.

En fordel med de europeiske reglene er at de som har koronasertifikat slipper karantene. Karantene kan bare brukes for de som kommer fra EU/EØS-land med et høyt smittetrykk eller land utenfor EU/EØS.

De nye reglene krever at ikke-vaksinerte må teste seg for å få kunne reise utenlands. Cirka halvparten av oss er altså avhengig av test for å kunne reise.

En privat bedrift skal gjennomføre testene på Gardermoen. Men regjeringen har ikke lagt frem noen plan om hvordan testingen skal foregå ved små grenseoverganger. Hvordan vil det gå til ved Bjørnfjell og i Kivilompolo?

Regjeringen kommer til å ta noe av regningen for koronatestingen ved utenlandsreiser. Men det er uklart hvor mye vi må betale i egenandel.

For arrangement kan selv en lav egenandel fort bli en hindring for dem med dårlig råd.

Det haster å få på plass en løsning som sikrer lik tilgang til koronasertifikat i hele landet.