Det er slik at så lenge Norge har lavere strømpriser enn resten av Europa, vil strømeksporten fortsette. For hvem vil ikke handle der prisene er lavest?

Problemet er at vi denne høsten og vinteren ikke har hatt eller har nok kraftproduksjon til å dekke både forbruk innenlands og full eksport.

Eksportkapasiteten er som kjent økt gjennom de nye eksportkablene. Avtaleverket som Norge har forhandlet seg fram til tillater ingen annen regulering av eksporten en den reguleringen markedet, prisene høye/lav gir, eller en naturlig eksportnedgang som forårsakes av en nedtapping av vannmagasinene.

Skal vi unngå kraftrasjonering i vinter, må derfor prisene i Norge og EU være like, helst høyere.

Men det betyr også at hvis vi skal ha et lavere prisnivå en Europa i fremtiden så må den norske kraftproduksjonen økes tilsvarende slik at vi blir i stand til å dekke den utvidede eksportkapasiteten som de nye likestrømskablene medfører.

Nord Norge har lave kraftpriser fordi utvekslingslinjene mellom nord og sør har for liten kapasitet til å påvirke prisnivået. Dette vil det bli en endring på når de nye kraftlinjene mellom nord og sør tas i bruk. Det er dårlig nytt for en landsdel som har arktisk klima.