Tja, da skulle aktørene har opplevd dagens Norge med alle bindingene til EU, ved hjelp av EØS-avtalen som Gro Harlem Brundtland tredde over Norges befolkning etter at befolkningen hadde sagt nei til EU for andre gang! Det er vel det nærmeste vi har vært et statskupp i Norge?

Dagens «frie» Norge har sterke bindinger etter inngåelsen av EØS-avtalen. Med oppfølging av beslektede avtaler ved EUs energi- og klimalovgiving som vårt storting la Norge under! Dette skjedde dessverre på bakgrunn av frislipp av det norske kraftmarkedet som ble vedtatt i 1990, der Senterpartiets Eivind Reiten var olje- og energiminister. Da ble den norske energiloven etablert og godkjent av Willoch-regjeringen.

Resultatene ser vi i dag, når Stortinget er i ferd med å ødelegge Norge som var et land med overskudd av billig strøm energi til beste for befolkningen og vårt næringsliv. Hva hadde krigsheltene våre som Shetlands-Larsen, Jan Baalsrud, Otto Ruge og mange flere sagt, dersom de kunne se dagens «frie» Norge?

Så hva er problemet fremover for våre industriselskaper - og ikke glem husholdningene? Jo, det er å ha en levelig pris for strømmen fremover. Da kan vi drive Norge med overskudd til glede for befolkningen. Dette kan gjøres ved at vi tar kontroll over Nordpool-børsen. Hvorfor skal et utenlandskeid børs-selskap tjene penger på vår strøm? Og slik jeg forstår så tar eierne utbytte skattefritt ut av landet?

Statnett er offentlig eid og har ansvaret for hovednettet i Norge. Men Statnett eier også utenlandskablene sammen med sine utenlandske samarbeidspartnere. Det er påtrengende å spørre Statnett om de nye strømkablene gir en samfunnsøkonomisk gevinst for Kongerike Norge? Kraftselskapene med Energi Norge og adm.dir. Knut Kroepelien i spissen gir jo inntrykk av at bare de får topp pris ved å anvende den foreslåtte effekt-tariffen, så er alt vel. Mens i andres øyner framstår han med Energi Norge som en folkefiende.

Og ufattelig nok kommer også EU på banen ved å mobilisere Reguleringsmyndigheten for energi (RME): Systemene er allerede klar for implementering og kan ikke stoppes eller endres. Dette er selvfølgelig bare tull. Selvfølgelig kan alle nettselskaper bruke den tariffen de har brukt i årevis. Det er bare å trykke på et par taster, siden vi går ut fra at en slik kompetanse er til stede fordi det er ikke stort mer komplisert enn så?

Konklusjonen er at det er selvfølgelig stortingsflertallet i alle årene som har brakt oss hit vi er i dag. Og da bør det samme Stortinget reparere skadene det har forårsaket og gi oss Norge tilbake som et fritt land! Å representere folket på stortinget skal være et tillitsverv, ikke et yrke!

Vi merker oss at:

  • I praksis er Norge med åpne øyne i ferd med å gi fra seg råderetten til vannkraftressursene, og råderetten over kraftnettet til EU via ACER og ACERs forlengede arm RME.
  • RME er forpliktet til å samarbeide med nasjonale reguleringsmyndigheter og ACER, og forpliktet til å gjennomføre ESAs «ACER-vedtak» internt i norsk rett.
  • Stortinget har ved lov frasagt seg retten til å kunne påvirke RME.
  • For fremtiden kan derfor norske strømpriser og nettleie bli fastsatt fra Brussel.
  • Aldri har så få ødelagt så mye for Norges befolkning.
  • Resultatet blir at vi får økede priser på det meste som skal til for å leve et normalt liv. Lokale politikere har fulgt godt opp med økte eiendomsskatter, økte parkeringsavgifter og økte bompengeavgifter.