Kulturinstitusjoner med nasjonal status er fullfinansiert av staten ved Kulturdepartementet.* Oslo har de fleste av dem: Operaen, Nasjonalmuseet, Oslo-Filharmonien, Folkemuseet, Nationaltheatret og Det Norske Teatret. Men også Bergen har fullfinansierte statlige kulturinstitusjoner som Bergen Filharmoniske Orkester og Den Nationale Scene.

Det er ikke en forutsetning at en kulturinstitusjon skal være i hovedstaden for å ha status som nasjonal institusjon.

Det er ingenting i veien for at også et orkester som samler hele Nord-Norge skal få en slik status.

Der landsdelen ofte fragmenteres i forskjellige interessekamper og regionale konflikter- har Arktisk Filharmoni med base i både Bodø og Tromsø - klart det kunststykket i å bli et fellesprosjekt.

Filharmonien har på relativt kort tid kommet opp på et europeisk kvalitetsnivå og trekker internasjonal toppkompetanse til landsdelen. I tillegg jobber de langsiktig gjennom mentorprogrammer for å utvikle unge talenter i nord - mange av dem blir i landsdelen og får jobb i orkesteret.

Filharmonien er et av de viktige høykompetansemiljøene i Nord-Norge - og gjør landsdelen til kulturelt likeverdig til resten av landet.

Arktisk Filharmoni har ikke bare konserter i Bodø og Tromsø, men reiser i hele Nord-Norge og Norge. De samarbeider i tillegg med andre nordnorske institusjoner om å lage musikk og forestillinger forankret i Nordområdene.

I tillegg representerer de Norge, og Norges viktige arktiske dimensjon i mange sammenhenger utenlands. De produserer og gir ut musikk som definerer både vårt landsdel og vårt land.

Dette er altså et kulturfaglig sterk samarbeidsdrevet institusjon, som fungerer på et forbilledlig måte til det beste for Norge og de nordligste områdene.

Orkesteret støttes i dag økonomisk av staten og av Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordland Fylkeskommune, Tromsø kommune og Bodø kommune. 30 prosent av det totale budsjettet kommer fra kommunene og fylkeskommunene.

Lenge har orkesteret fått signaler om at de ville bli en nasjonal institusjon. Det vil gi en økonomisk forutsigbarhet for orkesteret og gjøre det desto mer attraktivt å samarbeide med.

Både Trine Skei Grande og Abid Raja ( begge V) har lagt frem lissepasningen da de var kulturministre - uten at statusen har blitt konkretisert. Nå er det opp til Anette Trettebergstuen (Ap) å ro dette i havn. Kostnaden for Staten vil bli liten - 30 millioner kroner. Men symboleffekten vil bli desto større.

Midlene som frigjøres av at staten tar siste rest av finansieringen, kan fylkeskommunene og kommunene heller bruke på andre kulturtilbud og institusjoner - særlig for unge og for det frie feltet.

Nord-Norge har en mengde gode kulturinstitusjoner, men de er unge og ofte sårbare for uforutsigbarhet rundt lokal- og regionalpolitisk vilje til drift.

Norge har derfor et særlig ansvar å se til at det er et minimum av statlig helfinansierte kulturinstitusjoner også i nord.

Man kan gjerne starte med Arktisk Filharmoni.


* Det samiske nasjonalteateret Beaivváš har en egen status knyttet til Sápmi, og finansieres over Sametingets budsjettforvaltning.