Flere og flere kommuner innfører eiendomsskatt, rekommunaliserer private velferdsstjenester og kutter i de offentlige tjenestene. Det mener vi i FrP er uholdbart, derfor vil vi innføre strengere nasjonale minimumskrav til velferdstjenestene, og blant annet vurdere enn bemanningsnorm på sykehjemmene.

Kommunenes dårlige prioriteringer går på bekostning av pasientenes helse. Hver gang kommunene bestemmer seg for å kutte i tjenestene, får de ansatte flere oppgaver. For hver ekstra oppgave som blir pålagt, løper de ansatte fortere. Hver gang de ansatte løper fortere, jo mindre tid får pasientene.

Til helgen har Fremskrittspartiet sitt landsmøte, hvor blant annet bemanningsnorm i sykehjem skal opp til diskusjon. Dette er en endring pasienter på offentlige sykehjem er helt avhengig av.

Er det en ting man har sett tydelig i et år med pandemi, er hvor viktig helsepersonellet er for pasientene de behandler. Når besøkene på sykehjem ble regulert, ropte alle høyt om hvor ensomme de eldre var, og vi var alle enige. Men en regulering for å beskytte pasientene var kanskje nødvendig. Hvordan skulle da pasientenes sosiale behov bli ivaretatt?

Hver gang jeg gikk inn på et pasientrom med iPaden under armen tenkte jeg; «her skulle jeg gjerne satt meg ned og tatt en prat». Samtidig kommer det til et punkt hvor man forstår at tiden ikke strekker til. Man forstår at det å ta vare på pasientenes sosiale behov, sikre personlig hygiene, næring og medisiner, hjelpe alle som drar i tråden, støtte de med ustabil gange, og samtidig forsikre seg om at pasienter med demens ikke går ut i vinterkulda i pysjen, er umulig.

I en perfekt verden ville hvert enkelt sykehjem kunne avgjort bemanningen selv. Men i dagens kommune-Norge er det tydelig at det må stilles krav. Å stille krav er å bry seg. FrP er partiet for folk flest, også de som bor på sykehjem. Det er på tide å stille krav til de kommunale velferdstjenestene og sikre en minimumsbemanning på sykehjem.