Årets valg er et retningsvalg. Det handler om hvilken utvikling vi ønsker for landet vårt, og det handler om hvem som skal styre landet.

Senterpartiet går til valg på oppløsing av Troms og Finnmark. Det samme gjorde vi ved fylkestingsvalget i 2019. Senterpartiet har hele veien vært mot denne sammenslåingen som er gjort med tvang.

I Finnmark sa 87% i folkeavstemningen nei til å slå sammen Troms og Finnmark. Det brydde Høyre, Frp, Venstre og KrF seg ikke om. De tvang gjennom en håpløs regionreform helt uten tanke for innbyggerne som bor i fylket, og uten forankring i folket. En undersøkelse gjort av NRK i august 2021 bekrefter motstanden mot sammenslåingen, og viser at et stort flertall av folket i både Troms og Finnmark ønsker oppløsning. Med Senterpartiet i regjering skal folk i Troms og Finnmark igjen få fylkene sine tilbake.

Denne sammenslåingen kom i stand som følge av at Høyre/Frp regjeringen overraskende fikk fortsette å regjere etter forrige Stortingsvalg i 2017. Ei natt «på bakrommet» var det plutselig bestemt, uten at folket ble hørt i det hele tatt.

Etter 8 år med makta og med en rekke sentraliseringsreformer er det på tide med avløsning og ei ny regjering, basert på Senterpartiet og Ap. Vi går til valg på ei ny regjering, der Senterpartiet har en sterk posisjon for å sikre tjenester nær folk og for å ta hele landet i bruk. Vi må rett og slett stanse den store sentraliseringen som dagens regjering på område etter område har gjennomført, uten forankring i folket. Sammenslåingen av Troms og Finnmark er et godt eksempel på dette. Det samme gjelder sentralisering innenfor politi, beredskap, Forsvaret, NAV, domstolene og tingrettene.

Det er en skremmende systematikk i regjeringens sentraliseringsiver. Det er ikke til tvil om at Høyre-regjeringen, støttet av FrP, har ført en villet politikk og satt sentraliseringen i system.

Det er ikke uten grunn at ansatte og tillitsvalgte i politiet slår alarm, at ambulansepersonell gir klar melding, når tillitsvalgte i Forsvaret gir klar melding og når til og med sorenskrivere og advokatmiljø slår alarm mot sentralisering av domstolene, som Senja tingrett – ja, da er det et varsko.

Senterpartiet har sammen med flere parti stått bak uttalelser som er blitt vedtatt på fylkestinget, der vi har advart mot denne sentraliseringen og konsekvensene dette vil få for folket. På Stortinget har Senterpartiet har lagt frem en rekke forslag som regjeringspartiene har stemt ned. Svaret er at må det ny kurs til for landet. Det vil vi i Senterpartiet sørge for i ei ny regjering etter valget.

Det norske samfunnet må bygges nedenfra. Norges suksess er bygget på tilliten vi har til hverandre og evnen vi har til å gjøre hverandre bedre. Byene har ikke råd til at distriktene forvitrer, og motsatt. Det er samspillet som gjør oss unike og uslåelige. Det er derfor vi i Senterpartiet sier at vi ønsker en politikk som er NÆR FOLK.

Senterpartiet mener nærhet er svaret - ikke problemet. Vi bor i et langstrakt land der nærhet spiller en avgjørende rolle. Det har skapt levende, gode lokalsamfunn i hele landet og vært en suksesshistorie for landet vårt. Vi sier derfor et klart nei til sentraliseringen Høyre-regjeringen gjennomfører på så mange områder. Større er ikke alltid bedre. Dagens Høyre-regjering med H, V, KrF, støttet av Frp, trenger avløsning.

Vi trenger en ny regjering som vil satse i hele landet, som vil at folk skal få bo der de vil, ha trygghet og sikkerhet i hverdagen og tjenester nær der de bor. Ei regjering som vil legge til rette for desentralisert utdanning, næringsutvikling, bolyst,og ikke minst bedre fødselsomsorg og helsetjenester slik at de unge kan skape si framtid i nord.

Ved dette valget tyder mye på at det kan det bli «close race», det vil si at få stemmer kan avgjøre hvem som blir valgt inn på Stortinget fra Troms, og hvilke parti som får flertall i Stortinget. Din stemme kan bli avgjørende for valgresultatet. Bruk stemmeretten. Godt valg!